CON/2009/95

  1. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, mis käsitleb euromüntide autentimist ja ringluskõlbmatute euromüntide käitlemist  (CON/2009/95), ELT C 284, 25.11.2009, lk 6.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Nõukogu määrus euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (KOM(2009) 459)