Menu

CON/2009/95

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu  (CON/2009/95), Úř. věst. C 284, 25. 11. 2009, s. 6.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu (KOM(2009) 459)