CON/2009/94

  1. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni (CON/2009/94), ĠU C 291, 12.11.2009, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-ktieb tan-negozju u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-remunerazzjoni (KUMM(2009) 362)