Menu

CON/2009/87

  1. Yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87), Ungern, 29.10.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language