CON/2009/87

  1. Становище относно удължаване на крайния срок за предоставяне на определени банкноти за обмяна (CON/2009/87), Унгария, 29.10.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language