CON/2009/69

  1. Становище относно олихвяването на салдото по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/69), Италия, 1.9.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language