Menu

CON/2009/37

  1. Opinjoni dwar emendi fil-faċilità għall-għajnuna finanzjarja fuq żmien medju għall-bilanċi tal-pagament tal-Istati Membri  (CON/2009/37), ĠU C 106, 8.5.2009, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri