Menu

CON/2009/37

  1. Atzinums par grozījumiem vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismā attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2009/37), OV C 106, 8.5.2009, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm