Menu

CON/2009/1

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia o cezhraničných platbách v Spoločenstve (CON/2009/1), Ú. v. EÚ C 21, 28. 1. 2009, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve (KOM(2008) 640)