Menu

CON/2009/1

  1. Aviz cu privire la un nou regulament privind plăţile transfrontaliere în cadrul Comunităţii (CON/2009/1), JO C 21, 28.1.2009, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului european şi al Consiliului privind plăţile transfrontaliere în Comunitate (COM(2008) 640)