Menu

CON/2009/1

  1. Opinia w sprawie nowych regulacji dotyczących płatności transgranicznych we Wspólnocie (CON/2009/1), Dz.U. C 21 z 28.1.2009, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie (KOM(2008) 640)