Menu

CON/2009/1

  1. Advies inzake een nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap (CON/2009/1), PB C 21 van 28.1.2009, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap (COM(2008) 640)