Menu

CON/2009/1

  1. Opinjoni dwar regolament ġdid fir-rigward tal-ħlasijiet intra-fruntieri fil-Komunita` (CON/2009/1), ĠU C 21, 28.1.2009, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità (KUMM(2008) 640)