Menu

CON/2009/1

  1. Nuomonė dėl naujo reglamento dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje (CON/2009/1), OL C 21, 2009 1 28, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje (KOM(2008) 640)