Menu

CON/2008/84

  1. Aviz cu privire la o directivă privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2008/84), JO C 30, 6.2.2009, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului din privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE (COM(2008) 627)