2008

31/12/2008
Odločba ECB z dne 11. decembra 2008 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2009  (ECB/2008/20), UL L 352, 31. 12. 2008, str. 58.
19/12/2008
Mnenje o instrumentih denarne politike (CON/2008/89), Latvija, 19. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Mnenje o merilih in pogojih za izdajanje državnih poroštev (CON/2008/88), Slovenija, 19. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Smernica ECB z dne 11. septembra 2008 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2008/8), UL L 346, 23. 12. 2008, str. 89.
22/12/2008
Mnenje o merilih in pogojih za dajanje državnih posojil (CON/2008/92), Slovenija, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
22/12/2008
Mnenje o uporabi omejitev v zvezi z odpravnino pri odpustu izvršnih direktorjev družb, ki kotirajo na borzi, za centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgija, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Mnenje o obdelavi in distribuciji bankovcev in kovancev ter o tehničnih ukrepih za preprečevanje ponarejanja (CON/2008/90), Madžarska, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Mnenje o zagotavljanju srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic  (CON/2008/77), UL C 328, 23. 12. 2008, str. 1.
17/12/2008
Priporočilo ECB z dne 5. decembra 2008 – Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malt)  (ECB/2008/19), UL C 322, 17. 12. 2008, str. 1.
12/12/2008
Mnenje o spremembah Zakona o plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji  (CON/2008/87), Španija, 12. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Mnenje o gotovinskem denarnem obtoku (CON/2008/86), Slovaška, 8. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Mnenje o spremembi Direktive o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (CON/2008/70), UL C 314, 9. 12. 2008, str. 1.Dodatne informacije
08/12/2008
Mnenje o posodobitvi pravnega okvira za finančne instrumente (CON/2008/85), Francija, 8. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2008/83), Madžarska, 2. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Mnenje o plačilu dobička centralne banke Banco de España državni zakladnici  (CON/2008/82), Španija, 2. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Mnenje o ukrepih za krepitev sistema finančnih posrednikov za ohranitev finančne stabilnosti (CON/2008/81), Madžarska, 1. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Mnenje o zagotavljanju podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2008/80), Poljska, 28. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Mnenje o vlogi centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v zvezi s plačilnimi institucijami in upravljavci plačilnih sistemov ter pregledom nad delovanjem plačilnih in poravnalnih sistemov (CON/2008/78), Bolgarija, 26. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema  (ECB/2008/17), UL L 319, 29. 11. 2008, str. 76.
29/11/2008
Odločba ECB z dne 28. oktobra 2008 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura na Slovaškem (ECB/2008/14), UL L 319, 29. 11. 2008, str. 73.
27/11/2008
Mnenje o ukrepih za povečanje likvidnosti v gospodarstvu (CON/2008/79), Grčija, 27. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Mnenje o državnih poroštvih in drugih ukrepih za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema  (CON/2008/76), Slovenija, 25. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
25/11/2008
Smernica ECB z dne 21. novembra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja  (ECB/2008/18), UL L 314, 25. 11. 2008, str. 14.
24/11/2008
Mnenje o kapitalskem vlaganju države v depozitarne banke (CON/2008/75), Finska, 24. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Mnenje o državnem jamstvu z namenom izogniti se odlivu likvidnosti (CON/2008/74), Belgija, 21. 11. 2008.
21/11/2008
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v pripravah za uvedbo eura (CON/2008/73), Bolgarija, 21. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Priporočilo ECB z dne 17. novembra 2008 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), UL C 299, 22. 11. 2008, str. 5.
20/11/2008
Sklep ECB z dne 14. novembra 2008 o izvajanju Uredbe ECB/2008/11 z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja  (ECB/2008/15), UL L 309, 20. 11. 2008, str. 8.
19/11/2008
Mnenje o uporabi deviznih rezerv za turizem (CON/2008/72), Romunija, 19. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Mnenje o vzpostavitvi registra finančnih institucij, ki ga bo vodila centralna banka Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2008/71), Bolgarija, 18. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Mnenje o razširitvi obsega sistema zajamčenih vlog (CON/2008/69), Irska, 17. 11. 2008.
13/11/2008
Mnenje o ukrepih za financno stabilnost v zvezi z vladnim jamstvenim skladom (CON/2008/68), Finska, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Mnenje o zahtevah za izdajanje državnih jamstev (CON/2008/67), Španija, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Mnenje o spremembah zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Mnenje o ukrepih za izvajanje jamstva za stabilnost kreditnega sistema (CON/2008/65), Italija, 12. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Mnenje o upravljanju z informacijami o izdajateljih v kontekstu dematerializacije njihovih vrednostnih papirjev (CON/2008/64), Belgija, 12. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Mnenje o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (CON/2008/45), UL C 283, 7. 11. 2008, str. 1.Dodatne informacije
29/10/2008
Mnenje o zagotovitvi drzavnih jamstev za banke in druzbe na kreditnem trgu (CON/2008/62), Švedska, 29. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Mnenje o zaščiti vlog in določenih produktov življenjskega zavarovanja (CON/2008/61), Belgija, 28. 10. 2008.
27/10/2008
Mnenje o delovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev (CON/2008/60), Španija, 27. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Uredba (ES) št. 1053/2008 ECB z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2008/11), UL L 282, 25. 10. 2008, str. 17.
25/10/2008
Uredba (ES) št. 1052/2008 ECB z dne 22. oktobra 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2008/10), UL L 282, 25. 10. 2008, str. 14.
24/10/2008
Mnenje o stabilizacijskih ukrepih za finančni sistem (CON/2008/59), Švedska, 24. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Mnenje o ukrepih za zagotovitev stabilnosti bančnega sistema (CON/2008/58), Italija, 23. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Mnenje o ustanovitvi sklada za stabilizacijo finančnega trga in drugih ukrepih za finančno stabilnost (CON/2008/57), Nemčija, 21. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Mnenje o sistemih zajamčenih vlog in varstva vlagateljev  (CON/2008/51), Grčija, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Mnenje o izdajanju državnih jamstev za prispevanje k finančni stabilnosti (CON/2008/56), Francija, 21. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Mnenje o razširitvi pravnega okvira za zbiranje statističnih informacij s strani centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Poljska, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Mnenje o pravnih ukrepih za ponovno vzpostavitev stabilnosti finančnega trga (CON/2008/55), Avstrija, 20. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Mnenje o sistemu finančne stabilnosti, ki jamči za polno kritje terjatev imetnikov vlog in navadnih upnikov (CON/2008/54), Danska, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Mnenje o oblikovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev in drugih ukrepih vlade, ki prispevajo k finančni stabilnosti  (CON/2008/52), Španija, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Mnenje o nadomestitvi eurokovancev in nemških spominskih eurokovancev (CON/2008/49), Nemčija, 16. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Mnenje o zamenjavi bankovcev in kovancev ter njihovem umiku iz obtoka (CON/2008/47), Švedska, 9. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Smernica ECB z dne 5. septembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2005/5 z dne 17. februarja 2005 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2008/7), UL L 276, 17. 10. 2008, str. 32.
17/10/2008
Mnenje o državnem jamstvu, ki krije obveznosti kreditnih institucij (CON/2008/50), Belgija, 17. 10. 2008.
15/10/2008
Mnenje o izvedbi ukrepov finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/48), Irska, 15. 10. 2008.
08/10/2008
Mnenje o državnem jamstvu za posojilo, ki ga je centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odobrila v kontekstu prispevanja k finančni stabilnosti (CON/2008/46), Belgija, 8. 10. 2008.
03/10/2008
Mnenje o ukrepih finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/44), Irska, 3. 10. 2008.
03/10/2008
Priporočilo za uredbo Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani ECB (ECB/2008/9), UL C 251, 3. 10. 2008, str. 1.
01/10/2008
Neuradno prečiščeno besedilo [2 a) - e)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti  1. 10. 2008.
01/10/2008
Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - e)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti  1. 10. 2008.
27/09/2008
Smernica ECB z dne 26. avgusta 2008 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov  (ECB/2008/6), UL L 259, 27. 9. 2008, str. 12.
17/09/2008
Mnenje o omejitvah in prepovedih za javne funkcionarje (CON/2008/43), Slovenija, 17. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
10/09/2008
Mnenje o spremembah, ki centralni banki Banque centrale du Luxembourg omogočajo, da bolj učinkovito prispeva k finančni stabilnosti, in pojasnjujejo ureditev zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/42), Luksemburg, 10. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Mnenje o financiranju prispevka Avstrije k odpisu dolga za Liberijo (CON/2008/41), Avstrija, 9. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Mnenje o dodatnih podrobnih tehničnih pravilih za prehod na euro (CON/2008/40), Slovaška, 2. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Mnenje o odboru za finančno stabilnost (CON/2008/39), Poljska, 1. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Mnenje o pravnem okviru za recikliranje eurobankovcev s strani kreditnih institucij in drugih profesionalnih uporabnikov gotovine (CON/2008/38), Malta, 27. 8. 2008.
23/08/2008
Mnenje o spremembi direktive o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev ter direktive o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in kreditnih zahtevkov (CON/2008/37), UL C 216, 23. 8. 2008, str. 1.Dodatne informacije
05/08/2008
Mnenje o zakonodaji v zvezi z bankovci in kovanci (CON/2008/36), Latvija, 5. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Mnenje o umiku kovanca najmanjšega apoena kot zakonitega plačilnega sredstva (CON/2008/35), Danska, 4. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/2008/34), Švedska, 4. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Mnenje o ustanovitvi revizijske komisije centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgija, 31. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Poljska, 23. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca Naţională a Românie (CON/2008/31), Romunija, 21. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Smernica ECB z dne 20. junija 2008 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (preoblikovano)  (ECB/2008/5), UL L 192, 19. 7. 2008, str. 63.Dodatne informacije
18/07/2008
Mnenje o uvedbi naložbeno naravnanega življenjskega zavarovanja in izvajanju pravil poslovanja za zavarovalne družbe (CON/2008/30), Avstrija, 18. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Mnenje o uvedbi eura na Slovaškem in o menjalnem razmerju med eurom in slovaško krono (CON/2008/28), UL C 180, 17. 7. 2008, str. 1.Dodatne informacije
09/07/2008
Mnenje o spremembah zakona o statistiki (CON/2008/29), Bolgarija, 9. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti  5. 7. 2008.
04/07/2008
Smernica ECB z dne 19. junija 2008 o spremembah Smernice ECB/2006/9 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja  (ECB/2008/4), UL L 176, 4. 7. 2008, str. 16.
01/07/2008
Mnenje o dvojnem izkazovanju cen in o pravilih zaokroževanja v sektorjih dela in socialne varnosti (CON/2008/27), Slovaška, 1. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Mnenje o pravilih za nadomestitev poškodovanih bankovcev in kovancev (CON/2008/26), Poljska, 16. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Mnenje o dvojnem izkazovanju zneskov v igralniškem sektorju (CON/2008/25), Slovaška, 12. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Mnenje o odstopanju od zakona o delniških družbah glede nekaterih transakcij kreditnih institucij (CON/2008/24), Grčija, 4. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Mnenje o osnutkih pravnih predpisov o dvojnem označevanju cen v bančništvu, na kapitalskem trgu, v zavarovalniški panogi in sektorjih pokojninskega varčevanja (CON/2008/23), Slovaška, 30. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Mnenje o izvajanju uredbe o statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti, kar se tiče postopkov desezoniranja, poročil o kakovosti, zbiranja podatkov, specifikacij prenosa podatkov in študij o izvedljivosti (CON/2008/22), UL C 134, 31. 5. 2008, str. 10.
30/05/2008
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. maja 2008 o postopkih varnostnega akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura za eurobankovce (ECB/2008/3), UL L 140, 30. 5. 2008, str. 26.
21/05/2008
Mnenje o vlogi centralne banke Narodowy Bank Polski glede sistema obračuna in poravnave vrednostnih papirjev ter centralnega depozitnega sistema za vrednostne papirje (CON/2008/20), Poljska, 21. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Mnenje o predlogu zakona o centralni banki Česká národní banka  (CON/2008/21), Češka, 21. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Mnenje o uvedbi regulativnega postopka s pregledom glede nekaterih statističnih instrumentov (CON/2008/19), UL C 117, 14. 5. 2008, str. 1.Dodatne informacije
09/05/2008
Priporočilo ECB z dne 30. aprila 2008 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB  (ECB/2008/2), UL C 114, 9. 5. 2008, str. 1.
25/04/2008
Mnenje o zakonodajni ureditvi glede plačilnih sistemov za zagotovitev združljivosti s Pogodbo in olajšanje nemotene migracije domačega plačilnega sistema na sistem TARGET2 (CON/2008/18), Slovaška, 25. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Mnenje o pristojnostih centralne banke Banque centrale du Luxembourg in o pokojninskem načrtu za njene uslužbence (CON/2008/17), Luksemburg, 15. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Mnenje o kodifikaciji Uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2008/15), UL C 88, 9. 4. 2008, str. 1.Dodatne informacije
04/04/2008
Mnenje o združitvi finančnega in zavarovalnega nadzora (CON/2008/16), Finska, 4. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Mnenje o administrativnih spremembah Zakona o centralni banki Eesti Pank  (CON/2008/14), Estonija, 25. 3. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Popravek Smernice ECB z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2007/9)  UL L 84, 26. 3. 2008, str. 393.
19/03/2008
Mnenje o reformi grškega sistema socialne varnosti v zvezi s centralno banko Bank of Greece (CON/2008/13), Grčija, 19. 3. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Mnenje o statistiki Skupnosti v zvezi z zunanjo trgovino z državami nečlanicami (CON/2008/12), UL C 70, 15. 3. 2008, str. 1.Dodatne informacije
10/03/2008
Neuradno prečiščeno besedilo Kodeksa ravnanja za člane Sveta ECB 10. 3. 2008.
26/02/2008
Mnenje o nadzoru revizorjev in vlogi centralne banke Banco de Portugal s tem v zvezi (CON/2008/11), Portugalska, 26. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Mnenje o delovnih razmerjih med centralno banko Deutsche Bundesbank in njenimi zaposlenimi  (CON/2008/9), Nemčija, 21. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Mnenje o plačah v centralni banki Banca d'Italia in o strukturni reformi vladnih računov, ki jih vodi Banca d'Italia  (CON/2008/10), Italija, 21. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Mnenje o posledicah spremembe statusa Saint-Martin in Saint-Barthélemy po francoskem pravu za njun denarni režim (CON/2008/8), Francija, 14. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Sklep ECB z dne 17. decembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2007/21), UL L 42, 16. 2. 2008, str. 83.
16/02/2008
Smernica ECB z dne 17. decembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2007/20), UL L 42, 16. 2. 2008, str. 85.
11/02/2008
Mnenje o spremembah zakonov o čekih, menicah in zadolžnicah (CON/2008/7), Romunija, 11. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Mnenje o načelih, pravilih in strukturi nacionalnega statističnega sistema ter o vlogi centralne banke Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalska, 1. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Priporočilo ECB z dne 28. januarja 2008 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki  (ECB/2008/1), UL C 29, 1. 2. 2008, str. 1.
01/02/2008
Sklep ECB z dne 31. decembra 2007 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv ter prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralnih bank Central Bank of Cyprus in Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/22), UL L 28, 1. 2. 2008, str. 36.
01/02/2008
Sporazum z dne 31. decembra 2007 med Evropsko centralno banko in centralno banko Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 29, 1. 2. 2008, str. 6.
01/02/2008
Sporazum z dne 31. decembra 2007 med Evropsko centralno banko in centralno banko Central Bank of Cyprus v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Central Bank of Cyprus s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 29, 1. 2. 2008, str. 4.
31/01/2008
Mnenje o odobritvi transporta ponarejenih bankovcev in kovancev med pristojnimi nacionalnimi organi, kot tudi med institucijami in organi EU, kot ukrepom za odkrivanje ponaredkov (CON/2007/42), UL C 27, 31. 1. 2008, str. 1.Dodatne informacije
17/01/2008
Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Poljska, 17. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Sveriges Riksbank glede trajanja mandata članov Izvršilnega odbora (CON/2008/4), Švedska, 14. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Mnenje o nemški zakonodaji o kovancih  (CON/2008/3), Nemčija, 9. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Mnenje o delitvi pristojnosti za pripravo in vložitev nekaterih predlogov zakonov na vlado med centralno banko Česká národní banka in ministrstvom za finance  (CON/2008/2), Češka, 7. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Mnenje o nadzoru nad reprodukcijo eurobankovcev in eurokovancev na Cipru  (CON/2008/1), Ciper, 4. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Sklep ECB z dne 7. decembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2007/19), UL L 1, 4. 1. 2008, str. 7.
04/01/2008
Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - g)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti  4. 1. 2008.