2008

31/12/2008
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2008 o schválení objemu emisie mincí v roku 2009  (ECB/2008/20), Ú. v. EÚ L 352, 31. 12. 2008, s. 58.
19/12/2008
Stanovisko k nástrojom menovej politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Stanovisko ku kritériám a podmienkam pre poskytnutie štátnej záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Usmernenie ECB z 11. septembra 2008 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2008/8), Ú. v. EÚ L 346, 23. 12. 2008, s. 89.
22/12/2008
Stanovisko ku kritériám a podmienkam pre poskytnutie štátnych úverov (CON/2008/92), Slovinsko, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Stanovisko k návrhu Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique o uplatňovaní obmedzení týkajúce sa odstupného pre výkonných riaditeľov uvedených spoločností (CON/2008/91), Belgicko, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí a k technickým opatreniam na zabránenie falšovaniu (CON/2008/90), Maďarsko, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Stanovisko k systému poskytovania strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (CON/2008/77), Ú. v. EÚ C 328, 23. 12. 2008, s. 1.
17/12/2008
Odporúčanie ECB z 5. decembra 2008 Rade Európskej únie o externých audítoroch Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), Ú. v. EÚ C 322, 17. 12. 2008, s. 1.
12/12/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (CON/2008/87), Španielsko, 12. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Stanovisko o hotovostnom peňažnom obehu (CON/2008/86), Slovensko, 8. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
09/12/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam smernice o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (CON/2008/70), Ú. v. EÚ C 314, 9. 12. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
08/12/2008
Stanovisko o modernizácii právneho rámca o finančných nástrojoch  (CON/2008/85), Francúzsko, 8. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Stanovisko k zosúladeniu zákona o Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Stanovisko k platbe zisku Banco de España do Štátnej pokladnice (CON/2008/82), Španielsko, 2. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Stanovisko k opatreniam na posilnenie systému finančného sprostredkovania s cieľom udržať finančnú stabilitu (CON/2008/81), Maďarsko, 1. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Stanovisko k poskytovaní podpory Štátnou pokladnicou finančným inštitúciám  (CON/2008/80), Poľsko, 28. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Stanovisko k úlohe Bulharskej národnej banky (Българска народна банка), ktoré sa týka platobných inštitúcií a prevádzkovateľov platobných systémov a dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami  (CON/2008/78), Bulharsko, 26. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2008/17), Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008, s. 76.
29/11/2008
Rozhodnutie ECB z 28. októbra 2008 o prechodných ustanoveniach pre uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura na Slovensku  (ECB/2008/14), Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008, s. 73.
27/11/2008
Stanovisko k opatreniam na zvýšenie likvidity v hospodárstve (CON/2008/79), Grécko, 27. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Stanovisko k štátnym zárukám a ostatným opatreniam na udržanie finančnej stability (CON/2008/76), Slovinsko, 25. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Usmernenie ECB z 21. novembra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/18), Ú. v. EÚ L 314, 25. 11. 2008, s. 14.
24/11/2008
Stanovisko k štátnej kapitálovej podpore pre banky (CON/2008/75), Fínsko, 24. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Stanovisko k štátnej záruke, ktorej cieľom je zabrániť úbytku likvidity  (CON/2008/74), Belgicko, 21. 11. 2008.
21/11/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Българска народна банка (Bulharská národná banka) v rámci prípravy na zavedenie eura  (CON/2008/73), Bulharsko, 21. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Odporúčanie ECB zo 17. novembra 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), Ú. v. EÚ C 299, 22. 11. 2008, s. 5.
20/11/2008
Rozhodnutie ECB zo 14. novembra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie ECB/2008/11 z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/15), Ú. v. EÚ L 309, 20. 11. 2008, s. 8.
19/11/2008
Stanovisko k použitiu devízových rezerv na účely cestovného ruchu (CON/2008/72), Rumunsko, 19. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Stanovisko k založeniu registra finančných inštitúcií vedeného Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2008/71), Bulharsko, 18. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systému ochrany vkladov (CON/2008/69), Írsko, 17. 11. 2008.
13/11/2008
Stanovisko k opatreniam finančnej stability vo vzťahu k vládnemu fondu záruky (CON/2008/68), Fínsko, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Stanovisko k požiadavkám, ktoré sa týkajú poskytnutia štátnych záruk (CON/2008/67), Španielsko, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Stanovisko k zmenám a doplnkom požiadaviek na minimálne rezervy (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Stanovisko k vykonávajúcim opatreniam, ktoré sa týkajú záruky stability úverového systému  (CON/2008/65), Taliansko, 12. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Stanovisko k riadeniu informácií o emitentoch v súvislosti s dematerializáciou ich cenných papierov (CON/2008/64), Belgicko, 12. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Stanovisko o medailách a žetónoch podobných eurominciam (CON/2008/45), Ú. v. EÚ C 283, 7. 11. 2008, s. 1.
29/10/2008
Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk bankám a spoločnostiam pôsobiacim na úverovom trhu (CON/2008/62), Švédsko, 29. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Stanovisko o ochrane vkladov a určitých produktov životného poistenia (CON/2008/61), Belgicko, 28. 10. 2008.
27/10/2008
Stanovisko k operáciám Fondu pre nadobúdanie finančných aktív (CON/2008/60), Španielsko, 27. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Nariadenie (ES) č. 1053/2008 ECB z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu  (ECB/2008/11), Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008, s. 17.
25/10/2008
Nariadenie (ES) č. 1052/2008 ECB z 22. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2008/10), Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008, s. 14.
24/10/2008
Stanovisko k stabilizačným opatreniam týkajúcim sa finančného systému (CON/2008/59), Švédsko, 24. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Stanovisko k opatreniam na zabezpečenie stability bankového systému (CON/2008/58), Taliansko, 23. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Stanovisko k zriadeniu Fondu pre stabilizáciu finančného trhu a k iným opatreniam na zaistenie finančnej stability (CON/2008/57), Nemecko, 21. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k systému zabezpečenia vkladov a ochrany investorov (CON/2008/51), Grécko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk s cieľom prispieť k finančnej stabilite (CON/2008/56), Francúzsko, 21. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k rozšíreniu právneho rámca Narodowy Bank Polski pre zber štatistických informácií (CON/2008/53), Poľsko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Stanovisko k právnym opatreniam na obnovenie stability finančného trhu (CON/2008/55), Rakúsko, 20. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k systému finančnej stability, ktorý zaručuje náhradu pohľadávok vkladateľov a bežných veriteľov v plnej výške (CON/2008/54), Dánsko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k zriadeniu Fondu pre nadobúdanie finančných aktív a iným opatreniam vlády prispievajúcim k finančnej stabilite (CON/2008/52), Španielsko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Stanovisko k výmene euromincí a nemeckých pamätných euromincí (CON/2008/49), Nemecko, 16. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Stanovisko k výmene bankoviek a mincí a ich stiahnutiu z obehu (CON/2008/47), Švédsko, 9. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Usmernenie ECB z 5. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 zo 17. februára 2005 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2008/7), Ú. v. EÚ L 276, 17. 10. 2008, s. 32.
17/10/2008
Stanovisko k štátnej záruke vzťahujúcej sa na záväzky úverových inštitúcií (CON/2008/50), Belgicko, 17. 10. 2008.
15/10/2008
Stanovisko k implementácii podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie (CON/2008/48), Írsko, 15. 10. 2008.
08/10/2008
Stanovisko k štátnej záruke, ktorá sa týka úveru poskytnutého Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti s jej príspevkom k finančnej stabilite  (CON/2008/46), Belgicko, 8. 10. 2008.
03/10/2008
Stanovisko o podporných finančných opatreniach pre úverové inštitúcie (CON/2008/44), Írsko, 3. 10. 2008.
03/10/2008
Odporúčanie k nariadeniu Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou  (ECB/2008/9), Ú. v. EÚ C 251, 3. 10. 2008, s. 1.
01/10/2008
Neoficiálne úplné znenie [2 a) - e)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  1. 10. 2008.
01/10/2008
Neoficiálne úplné znenie [1 a) - e)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  1. 10. 2008.
27/09/2008
Usmernenie ECB z 26. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov  (ECB/2008/6), Ú. v. EÚ L 259, 27. 9. 2008, s. 12.
17/09/2008
Please translate (CON/2008/43), Slovinsko, 17. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktoré umožňujú Banque centrale du Luxembourg účinnejšie prispievať k finančnej stabilite a ktoré objasňujú úpravu požiadaviek na povinné minimálne rezervy (CON/2008/42), Luxembursko, 10. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Stanovisko k financovaniu rakúskeho príspevku na odpustenie dlhu Libérie (CON/2008/41), Rakúsko, 9. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Stanovisko k ďalším podrobným pravidlám prechodu na euro (CON/2008/40), Slovensko, 2. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
01/09/2008
Stanovisko k Výboru pre finančnú stabilitu (CON/2008/39), Poľsko, 1. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Stanovisko k právnemu rámcu na spracovanie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí (CON/2008/38), Malta, 27. 8. 2008.
23/08/2008
Stanovisko k návrhu na zmenu a doplnenie smernice o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernice o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (CON/2008/37), Ú. v. EÚ C 216, 23. 8. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
05/08/2008
Stanovisko k legislatíve, ktorá sa týka bankoviek a mincí (CON/2008/36), Lotyšsko, 5. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Stanovisko k stiahnutiu micní s najnižšou nominálnou hodnotou ako zákonného platidla (CON/2008/35), Dánsko, 4. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Švédsko, 4. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Stanovisko k zriadeniu audítorskej komisie Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgicko, 31. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Poľsko, 23. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Stanovisko k zmene štatútu Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Rumunsko, 21. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Usmernenie ECB z 20. júna 2008 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (prepracované znenie)  (ECB/2008/5), Ú. v. EÚ L 192, 19. 7. 2008, s. 63.Dodatočné informácie
18/07/2008
Stanovisko k zavedeniu investičného životného poistenia a pravidiel obchodovania poisťovní (CON/2008/30), Rakúsko, 18. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Stanovisko k zavedeniu eura na Slovensku a k prepočítaciemu kurzu medzi eurom a slovenskou korunou (CON/2008/28), Ú. v. EÚ C 180, 17. 7. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
09/07/2008
Stanovisko k novele zákona o štatistike (CON/2008/29), Bulharsko, 9. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Neoficiálne úplné znenie [1 a) - b)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  5. 7. 2008.
04/07/2008
Usmernenie ECB z 19. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/9 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny  (ECB/2008/4), Ú. v. EÚ L 176, 4. 7. 2008, s. 16.
01/07/2008
Stanovisko k pravidlám duálneho zobrazovania a zaokrúhľovania v pracovnoprávnej oblasti a v oblasti práva sociálneho zabezpečenia (CON/2008/27), Slovensko, 1. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
16/06/2008
Stanovisko k pravidlám pre výmenu poškodených bankoviek a mincí (CON/2008/26), Poľsko, 16. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Stanovisko k duálnemu zobrazovaniu v oblasti hazardných hier (CON/2008/25), Slovensko, 12. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
04/06/2008
Stanovisko k výnimke z práva obchodných spoločností v súvislosti s niektorými obchodmi úverových inštitúcií (CON/2008/24), Grécko, 4. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Stanovisko k návrhu právnych predpisov o duálnom zobrazovaní v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia a o pravidlách zaokrúhľovania pre niektoré druhy cenných papierov (CON/2008/23), Slovensko, 30. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
31/05/2008
Stanovisko k implementácii nariadenia týkajúceho sa štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve s ohľadom na postupy očisťovania od sezónnych vplyvov, správy o kvalite, zber údajov, špecifikácie zasielania údajov a realizačné štúdie (CON/2008/22), Ú. v. EÚ C 134, 31. 5. 2008, s. 10.
30/05/2008
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. mája 2008 o bezpečnostnej akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura vo vzťahu k eurobankovkám (ECB/2008/3), Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008, s. 26.
21/05/2008
Stanovisko k úlohe Narodowy Bank Polski pri zúčtovaní a klíringu cenných papierov a v rámci systému centrálneho depozitára cenných papierov (CON/2008/20), Poľsko, 21. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Stanovisko k zavedeniu regulačného postupu s kontrolou s ohľadom na niektoré právne akty z oblasti štatistiky (CON/2008/19), Ú. v. EÚ C 117, 14. 5. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
09/05/2008
Odporúčanie ECB z 30. apríla 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB  (ECB/2008/2), Ú. v. EÚ C 114, 9. 5. 2008, s. 1.
25/04/2008
Stanovisko k právnej úprave platobného styku s cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou a uľahčiť prechod domáceho platobného systému na TARGET2 (CON/2008/18), Slovensko, 25. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
15/04/2008
Stanovisko k právomociam Banque centrale du Luxembourg a k dôchodkovému systému jej zamestnancov (CON/2008/17), Luxembursko, 15. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Stanovisko ku kodifikácii nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku (CON/2008/15), Ú. v. EÚ C 88, 9. 4. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
04/04/2008
Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad finančným a poistným trhom (CON/2008/16), Fínsko, 4. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank (CON/2008/14), Estónsko, 25. 3. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Korigendum k usmerneniu ECB z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2007/9) Ú. v. EÚ L 84, 26. 3. 2008, s. 393.
19/03/2008
Stanovisko týkajúce sa Bank of Greece v súvislosti s reformou gréckeho systému sociálneho zabezpečenia  (CON/2008/13), Grécko, 19. 3. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Stanovisko k štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi (CON/2008/12), Ú. v. EÚ C 70, 15. 3. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
10/03/2008
Neoficiálne úplné znenie Kódexu správania členov Rady guvernérov 10. 3. 2008.
26/02/2008
Stanovisko k dohľadu nad audítormi a úlohe Banco de Portugal v tejto súvislosti (CON/2008/11), Portugalsko, 26. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Stanovisko k pracovno-právnym vzťahom medzi Deutsche Bundesbank a jej zamestnancami (CON/2008/9), Nemecko, 21. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Stanovisko k odmeňovaniu v Banca d'Italia a k štrukturálnej reforme vládneho účtu vedeného v Banca d'Italia (CON/2008/10), Taliansko, 21. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Stanovisko k dôsledkom zmeny postavenia ostrovov Svätý Martin a Svätý Bartolomej podľa francúzskeho práva na ich menový režim (CON/2008/8), Francúzsko, 14. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Rozhodnutie ECB zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2006/17 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2007/21), Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008, s. 83.
16/02/2008
Usmernenie ECB zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2007/20), Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008, s. 85.
11/02/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákonov o šekoch, vlastných zmenkách a cudzích zmenkách (CON/2008/7), Rumunsko, 11. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Stanovisko k zásadám, pravidlám a štruktúre národného štatistického systému a postaveniu Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalsko, 1. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Odporúčanie ECB z 28. januára 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki  (ECB/2008/1), Ú. v. EÚ C 29, 1. 2. 2008, s. 1.
01/02/2008
Rozhodnutie ECB z 31. decembra 2007 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Central Bank of Cyprus a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta do rezervných fondov a rezerv ECB  (ECB/2007/22), Ú. v. EÚ L 28, 1. 2. 2008, s. 36.
01/02/2008
Dohoda z 31. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB  Ú. v. EÚ C 29, 1. 2. 2008, s. 6.
01/02/2008
Dohoda z 31. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a Central Bank of Cyprus, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Central Bank of Cyprus podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB  Ú. v. EÚ C 29, 1. 2. 2008, s. 4.
31/01/2008
Stanovisko k povoleniu prepravy sfalšovaných bankoviek a mincí medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj medzi inštitúciami a orgánmi EÚ, ako opatreniu na odhaľovanie falzifikátov (CON/2007/42), Ú. v. EÚ C 27, 31. 1. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
17/01/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), Poľsko, 17. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank týkajúcim sa funkčného obdobia členov výkonnej rady  (CON/2008/4), Švédsko, 14. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Stanovisko k nemeckým právnym predpisom o minciach (CON/2008/3), Nemecko, 9. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Stanovisko k deľbe právomocí medzi Českou národní bankou a ministerstvom financií, ktoré sa týkajú prípravy a predkladania niektorých návrhov zákonov vláde (CON/2008/2), Česká republika, 7. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Stanovisko ku kontrole reprodukcie bankoviek a mincí na Cypre (CON/2008/1), Cyprus, 4. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2008
Korigendum k nariadeniu ECB (ES) č. 1027/2006 zo 14. júna 2006 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2006/8) ( Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006) Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2008, s. 24.
04/01/2008
Rozhodnutie ECB zo 7. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2007/19), Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2008, s. 7.
04/01/2008
Neoficiálne úplné znenie [1 a) - g)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev  4. 1. 2008.