2008

31/12/2008
Decizia BCE din 11 decembrie 2008 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2009  (BCE/2008/20), JO L 352, 31.12.2008, p. 58.
19/12/2008
Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară (CON/2008/89), Letonia, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Aviz cu privire la criteriile şi condiţiile de acordare a unei garanţii de către stat (CON/2008/88), Slovenia, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Orientarea BCE din 11 septembrie 2008 privind colectarea datelor referitoare la euro şi funcţionarea Sistemului de informaţii privind numerarul 2  (BCE/2008/8), JO L 346, 23.12.2008, p. 89.
22/12/2008
Aviz cu privire la criteriile şi condiţiile pentru acordarea de împrumuturi din partea statului (CON/2008/92), Slovenia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Aviz cu privire la aplicarea de către Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique a limitării plăţilor compensatorii ale directorilor executivi ai societăţilor comerciale listate la bursă (CON/2008/91), Belgia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea bancnotelor şi monedelor metalice şi la măsurile tehnice pentru prevenirea falsificării (CON/2008/90), Ungaria, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Aviz cu privire la un mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (CON/2008/77), JO C 328, 23.12.2008, p. 1.
17/12/2008
Recomandarea BCE din 5 decembrie 2008 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (BCE/2008/19), JO C 322, 17.12.2008, p. 1.
12/12/2008
Aviz cu privire la modificarea Legii privind sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu titluri de valoare (CON/2008/87), Spania, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Aviz cu privire la circulaţia numerarului (CON/2008/86), Slovacia, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Aviz referitor la Directiva privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor (CON/2008/70), JO C 314, 9.12.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
08/12/2008
Aviz cu privire la modernizarea cadrului juridic aplicabil instrumentelor financiare (CON/2008/85), Franța, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Aviz cu privire la alinierea statutului Magyar Nemzeti Bank la dreptul comunitar (CON/2008/83), Ungaria, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Aviz cu privire la plata profitului Banco de España către Trezorerie (CON/2008/82), Spania, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Aviz cu privire la măsurile de consolidare a sistemului de intermediere financiară în scopul menţinerii stabilităţii financiare (CON/2008/81), Ungaria, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Aviz cu privire la oferirea de sprijin instituţiilor financiare din partea Trezoriei Statului (CON/2008/80), Polonia, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Aviz cu privire la rolul Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei)în legătură cu instituţiile de plată şi operatorii de sisteme de plăţi şi cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi de decontare (CON/2008/78), Bulgaria, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului  (BCE/2008/17), JO L 319, 29.11.2008, p. 76.
29/11/2008
Decizia BCE din 28 octombrie 2008 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Slovacia  (BCE/2008/14), JO L 319, 29.11.2008, p. 73.
27/11/2008
Aviz cu privire la sporirea lichidităţii în economie (CON/2008/79), Grecia, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Aviz cu privire la garanţiile de stat şi la alte măsuri pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar (CON/2008/76), Slovenia, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Orientarea BCE din 21 noiembrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor  (BCE/2008/18), JO L 314, 25.11.2008, p. 14.
24/11/2008
Aviz cu privire la investirea capitalului de stat în băncile de depozit (CON/2008/75), Finlanda, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Aviz cu privire la acordarea de garanţii de către stat pentru evitarea ieşirilor de lichidităţi (CON/2008/74), Belgia, 21.11.2008.
21/11/2008
Aviz cu privire la modificarea statutului Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) în vederea pregătirii introducerii euro (CON/2008/73), Bulgaria, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Recomandarea BCE din 17 noiembrie 2008 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg  (BCE/2008/16), JO C 299, 22.11.2008, p. 5.
20/11/2008
Decizia BCE din 14 noiembrie 2008 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului BCE/2008/11 din 23 octombrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor  (BCE/2008/15), JO L 309, 20.11.2008, p. 8.
19/11/2008
Aviz cu privire la utilizarea rezervei valutare pentru turism  (CON/2008/72), România, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
18/11/2008
Aviz cu privire la stabilirea unui registru al instituţiilor financiare ţinut de Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2008/71), Bulgaria, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a schemei de garantare a depozitelor (CON/2008/69), Irlanda, 17.11.2008.
13/11/2008
Aviz cu privire la măsurile de stabilitate financiară în ceea ce priveşte fondul de garantare guvernamental (CON/2008/68), Finlanda, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Aviz cu privire la condiţiile de acordare de garanţii de către stat (CON/2008/67), Spania, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Aviz cu privire la modificarea cerinţelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii (CON/2008/66), Lituania, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Aviz cu privire la măsurile de implementare a garanţiei pentru stabilitatea sistemului de creditare  (CON/2008/65), Italia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Aviz cu privire la managementul informaţiilor privind emitenţii în contextul dematerializării valorilor mobiliare (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Aviz cu privire la medaliile şi jetoanele similare monedelor euro (CON/2008/45), JO C 283, 7.11.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
29/10/2008
Aviz cu privire la acordarea de garanţii de stat băncilor şi societăţilor de pe piaţa de credite (CON/2008/62), Suedia, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Aviz cu privire la protejarea depozitelor şi a anumitor produse de asigurare de viaţă (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
27/10/2008
Aviz cu privire la operaţiunile Fondului pentru achiziţia de active financiare (CON/2008/60), Spania, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Regulamentul (CE) nr. 1053/2008 al BCE din 23 octombrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor  (BCE/2008/11), JO L 282, 25.10.2008, p. 17.
25/10/2008
Regulamentul (CE) nr. 1052/2008 al BCE din 22 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2008/10), JO L 282, 25.10.2008, p. 14.
24/10/2008
Aviz cu privire la măsurile de stabilizare pentru sistemul financiar (CON/2008/59), Suedia, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Aviz cu privire la măsurile pentru garantarea stabilităţii sistemului bancar (CON/2008/58), Italia, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Aviz cu privire la înfiinţarea unui Fond pentru Stabilizarea Pieţei Financiare şi cu privire la alte măsuri de stabilitate financiară (CON/2008/57), Germania, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Aviz cu privire la sistemele de garantare a depozitelor şi de protecţie a investitorilor (CON/2008/51), Grecia, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Aviz cu privire la furnizarea de garanţii de către stat pentru a contribui la stabilitatea financiară (CON/2008/56), Franța, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Aviz cu privire la extinderea cadrului juridic pentru colectarea informaţiilor statistice de către Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polonia, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Aviz cu privire la măsurile legale de restabilire a stabilităţii pieţei financiare (CON/2008/55), Austria, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Aviz cu privire la o schemă pentru stabilitatea financiară care garantează acoperirea în totalitate a creanţelor deponenţilor şi creditorilor obişnuiţi (CON/2008/54), Danemarca, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Aviz cu privire la constituirea unui fond de achiziţie de active financiare şi cu privire la alte măsuri ale guvernului care să contribuie la stabilitatea financiară (CON/2008/52), Spania, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Aviz cu privire la înlocuirea monedelor euro şi a monedelor euro comemorative germane (CON/2008/49), Germania, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Aviz privind preschimbarea şi retragerea bancnotelor şi monedelor metalice (CON/2008/47), Suedia, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Orientarea BCE din 5 septembrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice (BCE/2008/7), JO L 276, 17.10.2008, p. 32.
17/10/2008
Aviz cu privire la o garanţie de stat care să acopere pasivele instituţiilor de credit (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
15/10/2008
Aviz privind punerea în aplicare de măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/48), Irlanda, 15.10.2008.
08/10/2008
Aviz cu privire la garanţia statului pentru creditele acordate de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în contextul contribuţiei acesteia la stabilitatea financiară (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
03/10/2008
Aviz cu privire la anumite măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/44), Irlanda, 3.10.2008.
03/10/2008
Recomandare de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană  (BCE/2008/9), JO C 251, 3.10.2008, p. 1.
01/10/2008
Text consolidat neoficial [2 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene 1.10.2008.
01/10/2008
Text consolidat neoficial [1 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene 1.10.2008.
27/09/2008
Orientarea BCE din 26 august 2008 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2008/6), JO L 259, 27.9.2008, p. 12.
17/09/2008
Aviz cu privire la restricţiile şi interdicţiile pentru funcţionarii publici (CON/2008/43), Slovenia, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Aviz cu privire la anumite modificări care oferă Banque centrale du Luxembourg posibilitatea de a contribui în mod mai eficient la stabilitatea financiară şi care clarifică regimul rezervelor minime obligatorii  (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Aviz cu privire la finanţarea contribuţiei Austriei la lichidarea datoriei Liberiei (CON/2008/41), Austria, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Aviz cu privire la anumite norme tehnice detaliate suplimentare privind substituirea monedei fiduciare cu moneda euro (CON/2008/40), Slovacia, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Aviz cu privire la Comitetul de stabilitate financiară (CON/2008/39), Polonia, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru reciclarea bancnotelor euro de către instituţiile de credit şi alte entităţi care operează, cu titlu profesional, cu numerar (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Aviz cu privire la modificarea Directivei privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele interconectate şi creanţele private (CON/2008/37), JO C 216, 23.8.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
05/08/2008
Aviz cu privire la legislaţia asupra bancnotelor şi monedelor metalice (CON/2008/36), Letonia, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Aviz cu privire la retragerea din circulaţie ca mijloc legal de plată a monedei metalice cu cea mai mică valoare nominală (CON/2008/35), Danemarca, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Aviz cu privire la independenţa financiară a Sveriges Riskbank (CON/2008/34), Suedia, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Aviz cu privire la înfiinţarea Comitetului de audit al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgia, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Aviz cu privire la modificările care se referă la conducerea, supravegherea şi modul de finanţare a sistemului de protecţie a depozitelor, în special în ceea ce priveşte participarea Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polonia, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Aviz cu privire la modificările aduse Statutului Băncii Naţionale a României (CON/2008/31), România, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
19/07/2008
Orientarea BCE din 20 iunie 2008 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active (reformare)  (BCE/2008/5), JO L 192, 19.7.2008, p. 63.Informaţii suplimentare
18/07/2008
Aviz cu privire la introducerea asigurărilor de viaţă orientate către investiţii şi la normele de conduită profesională pentru societăţile de asigurări (CON/2008/30), Austria, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Aviz cu privire la introducerea euro în Slovacia şi la cursul de schimb faţă de euro al coroanei slovace  (CON/2008/28), JO C 180, 17.7.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
09/07/2008
Aviz cu privire la modificarea Legii privind statistica (CON/2008/29), Bulgaria, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Textul versiunii consolidate neoficiale [1a) - b)]. Elaborat de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene 5.7.2008.
04/07/2008
Orientarea BCE din 19 iunie 2008 de modificare a Orientării BCE/2006/9 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro şi privind alimentarea anticipată şi alimentarea anticipată secundară cu bancnote şi monede metalice euro în afara zonei euro  (BCE/2008/4), JO L 176, 4.7.2008, p. 16.
01/07/2008
Aviz cu privire la regulile de dublă afişare şi de rotunjire aplicabile în sectoarele ocupării forţei de muncă şi securităţii sociale (CON/2008/27), Slovacia, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Aviz cu privire la regulile de înlocuire a bancnotelor şi monedelor deteriorate (CON/2008/26), Polonia, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Aviz cu privire la dubla afişare a sumelor în domeniul jocurilor de noroc (CON/2008/25), Slovacia, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Aviz cu privire la o derogare de la dreptul societăţilor comerciale referitoare la anumite operaţiuni efectuate de instituţiile de credit  (CON/2008/24), Grecia, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Aviz cu privire la proiectele de reglementare referitoare la dubla afişare în sectorul bancar, al pieţei de capital, al asigurărilor şi al pensiilor, precum şi referitoare la regulile de rotunjire pentru anumite tipuri de valori mobiliare (CON/2008/23), Slovacia, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Aviz cu privire la punerea în aplicare a regulamentului referitor la statisticile privind posturile vacante în Comunitate în ceea ce priveşte procedurile de ajustare sezonieră, rapoartele privind calitatea, colectarea datelor, specificaţiile privind transmiterea de date statistice şi studiile de fezabilitate  (CON/2008/22), JO C 134, 31.5.2008, p. 10.
30/05/2008
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 mai 2008 privind procedurile de acreditare a securităţii pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro pentru bancnotele euro (BCE/2008/3), JO L 140, 30.5.2008, p. 26.
21/05/2008
Aviz cu privire la rolul Narodowy Bank Polski în legătură cu compensarea şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi sistemul depozitarului central al valorilor mobiliare (CON/2008/20), Polonia, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Aviz cu privire la proiectul de lege referitor la Česká národní banka  (CON/2008/21), Cehia, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Aviz privind introducerea procedurii de reglementare cu control în privinţa anumitor instrumente din domeniul statisticii (CON/2008/19), JO C 117, 14.5.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
09/05/2008
Recomandarea BCE din 30 aprilie 2008 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea auditorilor externi ai BCE  (BCE/2008/2), JO C 114, 9.5.2008, p. 1.
25/04/2008
Aviz cu privire la regimul legislativ al sistemelor de plăţi pentru asigurarea compatibilităţii acestuia cu tratatul şi facilitarea unei migrări în condiţii optime a sistemelor de plăţi naţionale la TARGET2 (CON/2008/18), Slovacia, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Aviz cu privire la competenţele Banque centrale du Luxembourg şi la schema de pensii aplicabilă personalului acesteia (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Aviz cu privire la codificarea Regulamentului Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv  (CON/2008/15), JO C 88, 9.4.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
04/04/2008
Aviz cu privire la integrarea supravegherii financiare şi a asigurărilor (CON/2008/16), Finlanda, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Aviz cu privire la modificările de natură administrativă ale Legii privind Eesti Pank (CON/2008/14), Estonia, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Rectificare la Orientarea BCE din 1 august 2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare) (BCE/2007/9) JO L 84, 26.3.2008, p. 393.
19/03/2008
Aviz cu privire la reforma sistemului de asigurări sociale din Grecia în legătură cu Bank of Greece (CON/2008/13), Grecia, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Aviz cu privire la datele statistice ale Comunităţii referitoare la comerţul exterior cu ţările terţe (CON/2008/12), JO C 70, 15.3.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
10/03/2008
Versiunea consolidată neoficială a Codului de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor 10.3.2008.
26/02/2008
Aviz cu privire la supravegherea auditorilor şi rolul Banco de Portugal în această privinţă (CON/2008/11), Portugalia, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Aviz cu privire la raporturile de muncă dintre Deutsche Bundesbank şi personalul acesteia (CON/2008/9), Germania, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Aviz cu privire la remunerarea Banca d'Italia şi la reforma structurală a contului trezoreriei deschis la Banca d'Italia  (CON/2008/10), Italia, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Aviz cu privire la consecinţele asupra regimului monetar al Saint-Martin şi al Saint-Barthélemy determinate de schimbarea statutului acestora, în temeiul dreptului francez  (CON/2008/8), Franța, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Decizia BCE din 17 decembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2007/21), JO L 42, 16.2.2008, p. 83.
16/02/2008
Orientarea BCE din 17 decembrie 2007 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2007/20), JO L 42, 16.2.2008, p. 85.
11/02/2008
Aviz cu privire la modificările legilor asupra cecului, cambiei şi biletului la ordin (CON/2008/7), România, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
01/02/2008
Aviz cu privire la principiile, regulile şi structura sistemului statistic naţional şi rolul Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalia, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Recomandarea BCE din 28 ianuarie 2008 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea auditorului extern al Suomen Pankki  (BCE/2008/1), JO C 29, 1.2.2008, p. 1.
01/02/2008
Decizia BCE din 31 decembrie 2007 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele BCE din partea Central Bank of Cyprus și Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (BCE/2007/22), JO L 28, 1.2.2008, p. 36.
01/02/2008
Acord din 31 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană și Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta privind creanța creditată către Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE  JO C 29, 1.2.2008, p. 6.
01/02/2008
Acord din 31 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană și Central Bank of Cyprus privind creanța creditată către Central Bank of Cyprus de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE  JO C 29, 1.2.2008, p. 4.
31/01/2008
Aviz cu privire la autorizarea transportului bancnotelor şi monedelor falsificate între autorităţile naţionale competente, precum şi între acestea şi instituţiile şi organismele UE ca măsură de depistare a falsificărilor (CON/2007/42), JO C 27, 31.1.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
17/01/2008
Aviz cu privire la modificările privind guvernarea, supravegherea şi modul de finanţare a schemei de protecţie a depozitelor, în special în privinţa participării Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polonia, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Aviz privind modificările statutului Sveriges Riksbank în privinţa duratei mandatului membrilor Comitetului executiv (CON/2008/4), Suedia, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Aviz privind legislaţia germană asupra monedelor metalice (CON/2008/3), Germania, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Aviz privind împărţirea între Česká národní banka şi Ministerul de Finanţe a competenţei de a pregăti şi înainta Guvernului anumite proiecte legislative  (CON/2008/2), Cehia, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Aviz privind controlul reproducerii bancnotelor şi monedelor metalice euro în Cipru (CON/2008/1), Cipru, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Decizia BCE din 7 decembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2007/19), JO L 1, 4.1.2008, p. 7.