2008

31/12/2008
Beschikking van de ECB van 11 december 2008 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2009  (ECB/2008/20), PB L 352 van 31.12.2008, blz. 58.
19/12/2008
Advies aangaande monetaire beleidsinstrumenten (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van een staatsgarantie (CON/2008/88), Slovenië, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Richtsnoer van de ECB van 11 september 2008 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2008/8), PB L 346 van 23.12.2008, blz. 89.
22/12/2008
Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van staatsleningen (CON/2008/92), Slovenië, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Advies inzake de toepassing op de Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique van de beperkingen ten aanzien van beëindigingsvergoedingen van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen (CON/2008/91), België, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
22/12/2008
Advies aangaande de productie en de distributie van bankbiljetten en munten en technische maatregelen ter vermijding van valsemunterij  (CON/2008/90), Hongarije, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Advies betreffende een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten  (CON/2008/77), PB C 328 van 23.12.2008, blz. 1.
17/12/2008
Aanbeveling van de ECB van 5 december 2008 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), PB C 322 van 17.12.2008, blz. 1.
12/12/2008
Advies betreffende wijzigingen aan de Wet op betalings- en effectenafwikkelingssystemen  (CON/2008/87), Spanje, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Advies betreffende het chartale geldcircuit (CON/2008/86), Slowakije, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Advies inzake wijzigingen van de Richtlijn betreffende betreffende depositogarantiestelsels wat betreft het dekkingsniveau en de uitbetalingstermijn (CON/2008/70), PB C 314 van 9.12.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
08/12/2008
Advies betreffende de modernisering van het juridisch kader voor financiele instrumenten (CON/2008/85), Frankrijk, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht (CON/2008/83), Hongarije, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Advies inzake de overdracht van de winst van Banco de España aan de schatkist  (CON/2008/82), Spanje, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Advies betreffende maatregelen om het systeem van financiele intermediairs te versterken ter handhaving van de financiele stabiliteit  (CON/2008/81), Hongarije, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Advies betreffende het verlenen van steun van de Staatsschatkist aan financiele instellingen (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Avies inzake de rol van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) betreffende de betalingsinstellingen en de exploitanten van betalingssystemen, en het oversight op betalings- en vereveningssystemen  (CON/2008/78), Bulgarije, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem  (ECB/2008/17), PB L 319 van 29.11.2008, blz. 76.
29/11/2008
Besluit van de ECB van 28 oktober 2008 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Slowakije  (ECB/2008/14), PB L 319 van 29.11.2008, blz. 73.
27/11/2008
Advies betreffende maatregelen ter verhoging van de liquiditeit in de economie (CON/2008/79), Griekenland, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Advies inzake overheidsgaranties en overige maatregelen ter handhaving van de stabiliteit van het financiële stelsel  (CON/2008/76), Slovenië, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Richtsnoer van de ECB van 21 november 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/18), PB L 314 van 25.11.2008, blz. 14.
24/11/2008
Advies betreffende een staatskapitaalinvestering in depositobanken (CON/2008/75), Finland, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Advies betreffende een staatsgarantie ter vermijding van een uitstroom van liquiditeiten (CON/2008/74), België, 21.11.2008.Aanvullende informatie
21/11/2008
Advies betreffende wijzigingen aan de statuten van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) ter voorbereiding op de aanneming van de euro. (CON/2008/73), Bulgarije, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Aanbeveling van de ECB van 17 november 2008 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), PB C 299 van 22.11.2008, blz. 5.
20/11/2008
Besluit van de ECB van 14 november 2008 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening ECB/2008/11 van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/15), PB L 309 van 20.11.2008, blz. 8.
19/11/2008
Advies inzake het gebruik van externe reserves voor toerisme (CON/2008/72), Roemenië, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Advies inzake het opzetten van een register van door de Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) beheerde financiële instellingen (CON/2008/71), Bulgarije, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Advies inzake de uitbreiding van de reikwijdte van het Depositogarantiestelsel (CON/2008/69), Ierland, 17.11.2008.
13/11/2008
Advies betreffende maatregelen voor de financiële stabiliteit verband houdend met het Overheidsgarantiefonds (CON/2008/68), Finland, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Advies inzake de vereisten voor het toekennen van overheidsgaranties (CON/2008/67), Spanje, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Advies inzake wijzigingen betreffende minimumreserves (CON/2008/66), Litouwen, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Advies inzake maatregelen ter uitvoering van de garantie van de stabiliteit van het financiële stelsel (CON/2008/65), Italië, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Opinion on the management of information about the issuers in the context of the dematerialisation of their securities (CON/2008/64), België, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/11/2008
Advies betreffende op euromuntstukken lijkende medailles en penningen (CON/2008/45), PB C 283 van 7.11.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
01/11/2008
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1053/2008 van de ECB van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand PB L 294 van 1.11.2008, blz. 17.
29/10/2008
Advies betreffende het geven van een staatsgarantie aan banken en kredietmarktondernemingen (CON/2008/62), Zweden, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Advies betreffende de bescherming van deposito's en bepaalde levensverzekeringsproducten (CON/2008/61), België, 28.10.2008.Aanvullende informatie
27/10/2008
Advies betreffende de operaties van het Fonds voor de verwerving van financiële activa (CON/2008/60), Spanje, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Verordening (EG) nr. 1053/2008 van de ECB van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/11), PB L 282 van 25.10.2008, blz. 17.Aanvullende informatie
25/10/2008
Verordening (EG) nr. 1052/2008 van de ECB van 22 oktober 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2008/10), PB L 282 van 25.10.2008, blz. 14.
24/10/2008
Advies betreffende stabilisatiemaatregelen voor het financiele stelsel (CON/2008/59), Zweden, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Advies betreffende maatregelen ter garantie van de stabiliteit van het bankensysteem (CON/2008/58), Italië, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Advies betreffende een Fonds voor de Stabilisatie van de Financiële Markt en andere maatregelen voor de financiële stabiliteit  (CON/2008/57), Duitsland, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Advies betreffende een kader voor een depositogarantie en de bescherming van beleggers (CON/2008/51), Griekenland, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Advies betreffende het leveren van een staatsgarantie om bij de dragen tot de financiële stabiliteit  (CON/2008/56), Frankrijk, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Advies betreffende de uitbreiding van het wettelijke kader voor de verzameling van statistische gegevens door Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Advies betreffende de wettelijke maatregelen om de stabiliteit van de financiele markten te herstellen (CON/2008/55), Oostenrijk, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Advies betreffende een kader voor financiele stabiliteit die de volledige dekking van vorderingen van inleggers en gewone schuldeisers garandeert (CON/2008/54), Denemarken, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Advies betreffende de creatie van een verwervingsfonds voor financiële activa en betreffende andere overheidsmaatregelen die bijdragen tot de financiële stabiliteit (CON/2008/52), Spanje, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Advies betreffende de vervanging van euromuntstukken en Duitse herdenkingsmunten (CON/2008/49), Duitsland, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Advies betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/47), Zweden, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Richtsnoer van de ECB van 5 september 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 van 17 februari 2005 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2008/7), PB L 276 van 17.10.2008, blz. 32.
17/10/2008
Advies betreffende een staatsgarantie ter dekking van de passiva van kredietinstellingen (CON/2008/50), België, 17.10.2008.
15/10/2008
Advies betreffende de tenuitvoerlegging van financiële hulpmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/48), Ierland, 15.10.2008.
08/10/2008
Advies betreffende de staatsgarantie ter dekking van het door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique verleende krediet in de context van haar bijdrage tot de finannciele stabiliteit (CON/2008/46), België, 8.10.2008.Aanvullende informatie
03/10/2008
Advies betreffende financiele steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/44), Ierland, 3.10.2008.
03/10/2008
Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de ECB  (ECB/2008/9), PB C 251 van 3.10.2008, blz. 1.
01/10/2008
Inofficiële geconsolideerde tekst [2 a) - e)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen  1.10.2008.
01/10/2008
Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - e)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen  1.10.2008.
27/09/2008
Richtsnoer van de ECB van 26 augustus 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2008/6), PB L 259 van 27.9.2008, blz. 12.
17/09/2008
Advies betreffende verboden en beperkingen voor bekleders van openbare ambten  (CON/2008/43), Slovenië, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Advies houdende wijzigingen die de Banque centrale du Luxembourg in staat stellen meer effectief bij te dragen tot de financiele stabiliteit en ter verduidelijking van het regime van de minimale reserveverplichtingen (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Advies betreffende de financiering van een bijdrage van Oostenrijk aan een schuldverlichting voor Liberia (CON/2008/41), Oostenrijk, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Advies betreffende verdere gedetailleerde technische regeles betreffende de omschakeling naar de euro (CON/2008/40), Slowakije, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Advies inzake het Comité voor financiële stabiliteit (CON/2008/39), Polen, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Advies betreffende het juridisch kader voor het recirculeren van eurobankbiljetten door kredietinstellingen en andere personen die beroepshalve met contant geld omgaan (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Advies inzake de wijziging van de Richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en van de Richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft  (CON/2008/37), PB C 216 van 23.8.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
05/08/2008
Advies inzake wetgeving betreffende bankbiljetten en muntstukken  (CON/2008/36), Letland, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Advies inzake het als wettig betaalmiddel uit omloop nemen van de kleinste muntdenominatie  (CON/2008/35), Denemarken, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Zweden, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Advies inzake de instelling van het audit comité van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), België, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van het depositobeschermingsstelsel, met name aangaande de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Advies inzake wijzigingen van het statuut van Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Roemenië, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Richtsnoer van de ECB van 20 juni 2008 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (herschikking)  (ECB/2008/5), PB L 192 van 19.7.2008, blz. 63.Aanvullende informatie
18/07/2008
Advies inzake de invoering van verzekeringen op investeringsbasis en gedragsregels voor verzekeringsmaatschappijen (CON/2008/30), Oostenrijk, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije en inzake de omrekeningskoers naar de euro voor Slowaakse koruna (CON/2008/28), PB C 180 van 17.7.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
09/07/2008
Advies betreffende wijzigingen van de wet inzake statistieken (CON/2008/29), Bulgarije, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Inofficiële geconsolideerde tekst [7 a) - b)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen  5.7.2008.
04/07/2008
Richtsnoer van de ECB van 19 juni 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/9 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en -muntstukken buiten het eurogebied  (ECB/2008/4), PB L 176 van 4.7.2008, blz. 16.
01/07/2008
Advies inzake dubbele aanduiding en afrondingsregels in de sectoren arbeid en sociale zekerheid (CON/2008/27), Slowakije, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Advies inzake de regels voor het inwisselen van beschadigde bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/26), Polen, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Advies inzake de duale vermelding van bedragen in de sector van de kansspelen  (CON/2008/25), Slowakije, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Advies inzake een uitzondering op de vennootschapswet met betrekking tot bepaalde transacties door kredietinstellingen (CON/2008/24), Griekenland, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Advies inzake ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende de dubbele prijsaanduiding in de bancaire sector, de kapitaalmarkt, verzekerings- en de pensioensparenbranche en betreffende afrondingsregels voor bepaalde soorten effecten  (CON/2008/23), Slowakije, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Advies inzake de uitvoering van de verordening betreffende statistieken van vacatures in de Gemeenschap betreffende correctieprocedures voor seizoensinvloeden, kwaliteitsverslagen, gegevensverzameling, specificaties voor de toezending en haalbaarheidsstudies (CON/2008/22), PB C 134 van 31.5.2008, blz. 10.
30/05/2008
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 mei 2008 betreffende procedures voor veiligheidsaccreditatie van producenten van beveiligde euro-items voor eurobankbiljetten  (ECB/2008/3), PB L 140 van 30.5.2008, blz. 26.
21/05/2008
Advies inzake de rol van Narodowy Bank Polski aangaande clearing en afwikkeling van effecten en het centrale effectendepositostelsel (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Advies inzake een wetsontwerp betreffende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tsjechië, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Advies inzake de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing betreffende een aantal besluiten op het gebied van statistieken (CON/2008/19), PB C 117 van 14.5.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
09/05/2008
Aanbeveling van de ECB van 30 april 2008 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de ECB  (ECB/2008/2), PB C 114 van 9.5.2008, blz. 1.
25/04/2008
Advies inzake de wettelijke regeling aangaande betalingssystemen om verenigbaarheid met het Verdrag te verzekeren en een soepele overgang van het binnelandse betalingssysteem naar TARGET2 te vergemakkelijken (CON/2008/18), Slowakije, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Advies inzake de bevoegdheden van de Banque centrale du Luxembourg en de pensioenregeling van haar ambtenaren (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Advies inzake de codificatie van de verordening van de Raad betreffende de toepassing het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (CON/2008/15), PB C 88 van 9.4.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
04/04/2008
Advies inzake de integratie van het financieel en verzekeringstoezicht (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Advies inzake administratieve wijzigingen van de Wet op Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Rectificatie van het richtsnoer van de ECB van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking) (ECB/2007/9) PB L 84 van 26.3.2008, blz. 393.
19/03/2008
Advies inzake de hervorming van het Griekse sociale stelsel met betrekking tot de Bank of Greece  (CON/2008/13), Griekenland, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Advies inzake communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen  (CON/2008/12), PB C 70 van 15.3.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
10/03/2008
Inofficiële geconsolideerde versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van bestuur 10.3.2008.
26/02/2008
Advies inzake het toezicht door accountants en de rol van Banco de Portugal ten deze (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Advies inzake de werkrelatie van de Deutsche Bundesbank met haar personeel  (CON/2008/9), Duitsland, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Advies inzake de remuneratie en de structurele hervorming van de bij Banca d’Italia aangehouden overheidsrekening (CON/2008/10), Italië, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Advies inzake de gevolgen van de gewijzigde status van voor Saint-Martin en Saint-Barthélémy onder Frans recht voor hun monetaire regime (CON/2008/8), Frankrijk, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Besluit van de ECB van 17 december 2007 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2007/21), PB L 42 van 16.2.2008, blz. 83.
16/02/2008
Richtsnoer van de ECB van 17 december 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2007/20), PB L 42 van 16.2.2008, blz. 85.
11/02/2008
Advies inzake wijzigingen van de wetten betreffende cheques, wissels en promessen (CON/2008/7), Roemenië, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Advies inzake de beginselen, regels en de structuur van het Nationale Statistische Stelsel en de rol van Banco de Portugal  (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Aanbeveling van de ECB van 28 januari 2008 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Suomen Pankki  (ECB/2008/1), PB C 29 van 1.2.2008, blz. 1.
01/02/2008
Besluit van de ECB van 31 december 2007 betreffende de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdragen aan de reserves en voorzieningen van de ECB door de Central Bank of Cyprus en de Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/22), PB L 28 van 1.2.2008, blz. 36.
01/02/2008
Overeenkomst van 31 december 2007 tussen de ECB en de Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta toegekende vordering  PB C 29 van 1.2.2008, blz. 6.
01/02/2008
Overeenkomst van 31 december 2007 tussen de ECB en de Central Bank of Cyprus betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Central Bank of Cyprus toegekende vordering  PB C 29 van 1.2.2008, blz. 4.
31/01/2008
Advies inzake het toestaan van het vervoer van valse bankbiljetten en munten tussen de bevoegde nationale instanties, alsook tussen EU-instellingen en –organen als een maatregel voor de detectie van vervalsingen  (CON/2007/42), PB C 27 van 31.1.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
17/01/2008
Advies inzake de governance, het toezicht en de financiering van de depositobeschermingsregeling,met name betreffende deelname van Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Advies inzake wijzigingen van Sveriges Riksbank’s statuten betreffende het mandaat van de directieleden (CON/2008/4), Zweden, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Advies inzake Duitse wetgeving betreffende muntstukken  (CON/2008/3), Duitsland, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Advies inzake de verdeling van bevoegdheden tussen Česká národní banka en het Ministerie van Financiën ter voorbereiding en indiening bij de regering van bepaalde wetsontwerpen  (CON/2008/2), Tsjechië, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Advies inzake de reproduktiecontrole op eurobankbiljetten en –munten in Cyprus  (CON/2008/1), Cyprus, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Besluit van de ECB van 7 december 2007 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2007/19), PB L 1 van 4.1.2008, blz. 7.
04/01/2008
Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - g)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen  4.1.2008.