2008

31/12/2008
Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2008 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2009  (BĊE/2008/20), ĠU L 352, 31.12.2008, pġ. 58.
19/12/2008
Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja (CON/2008/89), Il-Latvja, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Opinjoni dwar il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' garanzija tal-Istat  (CON/2008/88), Is-Slovenja, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Linja Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Settembru 2008 dwar il-ġbir ta' data fir-rigward ta' l-euro u l-operazzjoni tas-Sistema Nru 2 ta' Informazzjoni dwar il-Valuta  (BĊE/2008/8), ĠU L 346, 23.12.2008, pġ. 89.
22/12/2008
Opinjoni dwar il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' self mill-Istat  (CON/2008/92), Is-Slovenja, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Opinjoni dwar l-applikazzjoni għan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique tal-limitazzjonijiet relatati mal-ħlasijiet ta’ tmiem l-impjieg ta’ diretturi eżekuttivi ta’ kumpaniji llistjati (CON/2008/91), Il-Belġju, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Opinjoni dwar l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-karti tal-flus u tal-muniti, u dwar miżuri tekniċi kontra l-falsifikazzjoni tal-flus  (CON/2008/90), L-Ungerija, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Opinjoni dwar faċilita` li tipprovdi assistenza finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi tal-ħlasijiet ta' l-Istati Membri  (CON/2008/77), ĠU C 328, 23.12.2008, pġ. 1.
17/12/2008
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-5 ta' Diċembru 2008 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta' Malta  (BĊE/2008/19), ĠU C 322, 17.12.2008, pġ. 1.
12/12/2008
Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar sistemi ta' ħlas u ta' settlement ta' titoli  (CON/2008/87), Spanja, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-valuta fi flus kontanti  (CON/2008/86), Is-Slovakja, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Opinjoni dwar l-emendi tad-Direttiva dwar l-iskemi ta' garanzija ta' depożiti fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewmien tal-ħlas (CON/2008/70), ĠU C 314, 9.12.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
08/12/2008
Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali għall-istrumenti finanzjarji  (CON/2008/85), Franza, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita` (CON/2008/83), L-Ungerija, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Opinjoni dwar il-ħlas tal-profitti tal-Banco de España lit-Teżor (CON/2008/82), Spanja, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu s-sistema finanzjarja intermedjarja sabiex tinżamm l-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/81), L-Ungerija, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Opinjoni dwar l-għoti ta' għajnuna mit-Teżor ta' l-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji  (CON/2008/80), Il-Polonja, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Opinjoni dwar ir-rwol tal-Българска народна банка (Bulgarian National Bank) fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' ħlas u operaturi ta' sistemi ta' ħlas, u s-superviżjoni ta' sistemi ta' ħlas u ta' settlement  (CON/2008/78), Il-Bulgarija, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Novembru 2008 li twaqqaf il-qafas għall-akkwist konġunt tal-Ewrosistema  (BĊE/2008/17), ĠU L 319, 29.11.2008, pġ. 76.
29/11/2008
Deċiżjoni tal-BĊE tat-28 ta' Ottubru 2008, dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni ta' l-euro fis-Slovakja  (BĊE/2008/14), ĠU L 319, 29.11.2008, pġ. 73.
27/11/2008
Opinjoni dwar miżuri biex itejbu l-likwidita` fl-ekonomija  (CON/2008/79), Il-Greċja, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Opinjoni dwar garanziji ta' l-Istat u miżuri oħra biex tinżamm l-istabbilta` tas-sistema finanzjarja  (CON/2008/76), Is-Slovenja, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Linja Gwida tal-BĊE tal-21 ta' Novembru 2008 dwar tibidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2008/18), ĠU L 314, 25.11.2008, pġ. 14.
24/11/2008
Opinjoni dwar investiment kapitali mill-istat f'banek ta' depożiti  (CON/2008/75), Il-Finlandja, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Opinjoni dwar garanzija ta' l-Istat bil-għan li tevita flussi 'l barra ta' likwidita` (CON/2008/74), Il-Belġju, 21.11.2008.
21/11/2008
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Българска народна банка (Bulgarian National Bank) fi preparazzjoni għall-introduzzjoni ta' l-euro (CON/2008/73), Il-Bulgarija, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta' Novembru 2008 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque centrale du Luxembourg (BĊE/2008/16), ĠU C 299, 22.11.2008, pġ. 5.
20/11/2008
Deċiżjoni tal-BĊE ta' l-14 ta' Novembru 2008 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament BĊE/2008/11 tat-23 t'Ottubru 2008 dwar tibidliet temporanji tar-regoli relatati ma' l-eliġibbilta` tal-garanziji  (BĊE/2008/15), ĠU L 309, 20.11.2008, pġ. 8.
19/11/2008
Opinjoni dwar l-użu ta' riżervi barranin għat-turiżmu  (CON/2008/72), Ir-Rumanija, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' reġistru ta' istituzzjonijiet finanzjarji mmaniġġjati mill- Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Il-Bulgarija, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Opinjoni dwar l-estensjoni ta' l-iskop ta' l-Iskema ta' Garanzija ta' Depożiti (CON/2008/69), L-Irlanda, 17.11.2008.
13/11/2008
Opinjoni dwar miżuri ta' stabbilta` finanzjarja fir-rigward tal-fond tal-garanzija tal-Gvern  (CON/2008/68), Il-Finlandja, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' garanziji ta' l-Istat  (CON/2008/67), Spanja, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-obbligi tar-riżervi minimi  (CON/2008/66), Il-Litwanja, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Opinjoni dwar miżuri li jimplimentaw il-garanzija ta' l-istabbilta` tas-sistema ta' kreditu  (CON/2008/65), L-Italja, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Opinjoni li tittratta l-immaniġġjar ta' l-informazzjoni dwar min joħroġ titoli fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tat-titoli tagħhom  (CON/2008/64), Il-Belġju, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Opinjoni dwar midalji u towkins simili għall-muniti euro (CON/2008/45), ĠU C 283, 7.11.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
29/10/2008
Opinjoni dwar l-għoti ta' garanziji mill-Istat lil banek u lil kumpaniji tas-suq tal-kreditu  (CON/2008/62), L-Isvezja, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Opinjoni dwar il-protezzjoni ta' depożiti u ta' ċerti prodotti ta' l-assigurazzjoni tal-ħajja  (CON/2008/61), Il-Belġju, 28.10.2008.
27/10/2008
Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tal-Fond għall-akkwist ta' assi finanzjarji  (CON/2008/60), Spanja, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Regolament (KE) Nru 1053/2008 tal-BĊE tat-23 ta’ Ottubru 2008 dwar bidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2008/11), ĠU L 282, 25.10.2008, pġ. 17.
25/10/2008
Regolament (KE) Nru 1052/2008 tal-BĊE tat-22 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi (BĊE/2008/10), ĠU L 282, 25.10.2008, pġ. 14.
24/10/2008
Opinjoni dwar miżuri li jistabbilizzaw is-sistema finanzjarja  (CON/2008/59), L-Isvezja, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Opinjoni dwar miżuri urġenti biex tiġi garantita l-istabbiltà tas-sistema bankarja (CON/2008/58), L-Italja, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Fond għall-Istabbilizzazzjoni tas-Suq Finanzjarju u dwar miżuri oħra ta' stabbilta` finanzjarja (CON/2008/57), Il-Ġermanja, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinjoni dwar skemi ta' garanzija ta' depożitu u ta' protezzjoni ta' l-investitur  (CON/2008/51), Il-Greċja, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Opinjoni dwar l-għoti ta' garanziji ta' l-Istat sabiex jikkontribwixxu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/56), Franza, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinjoni dwar l-estenzjoni tal-qafas legali għall-ġbir ta' informazzjoni statistika min-Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), Il-Polonja, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Opinjoni dwar miżuri legali biex jirrestawraw l-istabbilta` tas-suq tal-flus  (CON/2008/55), L-Awstrija, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinjoni dwar skema ta' stabbilta` finanzjarja li tiggarantixxi kopertura sħiħa ta' klejms minn depożituri u kredituri ordinarji  (CON/2008/54), Id-Danimarka, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Opinjoni dwar il-ħolqien ta' fond għall-akkwist ta' assi finanzjarji u dwar miżuri oħra tal-Gvern li jikkontribwixxu għall-istabbilta` finanzjarja (CON/2008/52), Spanja, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta' muniti euro u muniti euro Ġermaniżi kommemorattivi (CON/2008/49), Il-Ġermanja, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Opinjoni dwar l-iskambju u l-irtirar ta' karti tal-flus u muniti  (CON/2008/47), L-Isvezja, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Linja Gwida tal-BĊE tal-5 ta' Settembru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2005/5 tas-17 ta' Frar 2005 dwar l-obbligi ta' rappurtar statistiku tal-BĊE, u l-proċeduri għall-iskambju ta' informazzjoni statistika ġewwa s- Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali fil-qasam ta' l-istatistika finanzjarja tal-gvern (BĊE/2008/7), ĠU L 276, 17.10.2008, pġ. 32.
17/10/2008
Opinjoni dwar garanzija ta' l-Istat li tkopri passivi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2008/50), Il-Belġju, 17.10.2008.
15/10/2008
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' għajnuna finanzjarja għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2008/48), L-Irlanda, 15.10.2008.
08/10/2008
Opinjoni dwar il-garanzija ta' l-Istat li tkopri l-kreditu estiż min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fil-kuntest tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/46), Il-Belġju, 8.10.2008.
03/10/2008
Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/44), L-Irlanda, 3.10.2008.
03/10/2008
Rakkomandazzjoni għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-BĊE  (BĊE/2008/9), ĠU C 251, 3.10.2008, pġ. 1.
27/09/2008
Linja Gwida tal-BĊE tas-26 ta' Awwissu 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' l-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali  (BĊE/2008/6), ĠU L 259, 27.9.2008, pġ. 12.
17/09/2008
Opinjoni dwar restrizzjonijiet u projbizzjonijiet għal detenturi ta’ uffiċċji pubbliċi (CON/2008/43), Is-Slovenja, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Opinjoni dwar emendi li jagħmluha possibli għall-Banque centrale du Luxembourg biex jikkontribwixxi b'mod iktar effettiv għall-istabilità finanzjarja u li jiċċara r-rekwiżiti tar-riżervi minimi (CON/2008/42), Il-Lussemburgu, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Opinjoni dwar il-finanzjar ta' kontribuzzjoni Awstrijaka għal ħelsien mid-dejn għal Liberja (CON/2008/41), L-Awstrija, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Opinjoni dwar aktar regoli tekniċi dettaljati dwar il-bidla fl-euro (CON/2008/40), Is-Slovakja, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Opinjoni dwar il-kumitat ta' stabilità finanzjarja (CON/2008/39), Il-Polonja, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Opinjoni dwar il-qafas legali għar-riċiklaġġ ta' karti tal-flus tal-euro minn istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Opinjoni dwar l-emenda tad-Direttiva dwar il-finalità tas-settlement f’sistemi ta’ ħlas u ta’ settlement ta’ titoli u tad-Direttiva dwar l-arranġamenti tal-garanziji finanzjarji fir-rigward ta’ sistemi linked u talbiet ta’ kreditu  (CON/2008/37), ĠU C 216, 23.8.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
05/08/2008
Opinjoni dwar leġislazzjoni dwar karti tal-flus u muniti  (CON/2008/36), Il-Latvja, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Opinjoni dwar l-irtirar tal-munita bl-izgħar denominazzjoni bħala valuta legali (CON/2008/35), Id-Danimarka, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Opinjoni dwar l-indipendenza finanzjarja ta’ l-Isveriges Riksbank  (CON/2008/34), L-Isvezja, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Opinjoni dwar it-twaqqif tal-kumitat ta' l-awdituri tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Il-Belġju, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Opinjoni dwar emendi relatati mat-tmexxija, is-superviżjoni u l-mod ta' finanzjar ta' l-iskema ta' protezzjoni ta' depożiti, partikolarment rigward il-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Il-Polonja, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Ir-Rumanija, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Linja gwida tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Ġunju 2008 dwar l-immaniġġjar ta’ l-assi barranin ta’ riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi (abbozzata mill-ġdid)  (BĊE/2008/5), ĠU L 192, 19.7.2008, pġ. 63.Aktar tagħrif
18/07/2008
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' assigurazzjoni tal-ħajja orjentati fl-investiment u ta' regoli ta' kondotta tan-negozju għal kumpaniji tal-assigurazzjoni (CON/2008/30), L-Awstrija, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovakkja u dwar ir-rata ta’ konversjoni ta’ l-euro għall-koruna Slovakka (CON/2008/28), ĠU C 180, 17.7.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
09/07/2008
Opinjoni dwar l-emendi għall-liġi li għandha x'taqsam ma' l-istatistika (CON/2008/29), Il-Bulgarija, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Test ikkonsolidat mhux uffiċjali [1 a) - b)]. Prodott mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej  5.7.2008.
04/07/2008
Linja Gwida tal-BĊE tad-19 ta’ Ġunju 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/9 dwar ċerti preparazzjonijiet għall-bidla tal-flus kontanti ta’ l-euro u dwar il-frontloading u s-sub-frontloading ta’ karti tal-flus u muniti euro barra ż-żona ta’ l-euro  (BĊE/2008/4), ĠU L 176, 4.7.2008, pġ. 16.
01/07/2008
Opinjoni dwar regoli fuq dual display u rounding fis-setturi tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali (CON/2008/27), Is-Slovakja, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Opinjoni dwar ir-regoli għas-sostituzzjoni ta' karti tal-flus u muniti f'kundizzjoni ħażina (CON/2008/26), Il-Polonja, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Opinjoni dwar id-dual display ta' l-ammonti fis-settur tal-logħob ta' l-ażżard  (CON/2008/25), Is-Slovakja, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Opinjoni dwar deroga mil-liġi tal-kumpanija fir-rigward ta' ċerti tranżazzjonijiet minn istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/24), Il-Greċja, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Opinjoni dwar abbozz ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi fir-rigward tad-dual display fil-kummerċ bankarju, fis-suq tal-kapital, fl-industrija ta' l-assigurazzjoni u fis-setturi ta' tfaddil għall-pensjoni, u dwar regoli ta' rounding għal ċerti tipi ta' titoli  (CON/2008/23), Is-Slovakja, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament li jittratta l-istatistika dwar il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunita` fir-rigward tal-proċeduri ta' aġġustament staġunali, rapporti ta' kwalita`, ġbir ta' data, speċifikazzjonijiet ta' trasmissjoni u studji ta' fattibbilta` (CON/2008/22), ĠU C 134, 31.5.2008, pġ. 10.
30/05/2008
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Mejju 2008 dwar il-proċeduri ta' akkreditament ta' sigurta` applikabbli għall-manifatturi ta' oġġetti ta' sigurta` ta' l-euro għall-karti tal-flus euro (BĊE/2008/3), ĠU L 140, 30.5.2008, pġ. 26.
21/05/2008
Opinjoni dwar ir-rwol tan-Narodowy Bank Polski dwar l-ikklirjar u l-ħlas ta' titoli u s-sistema ta' depożitorju ċentrali għat-titoli  (CON/2008/20), Il-Polonja, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar iċ-Česká národní banka  (CON/2008/21), Ir-Repubblika Ċeka, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju fir-rigward ta' xi strumenti statistiċi  (CON/2008/19), ĠU C 117, 14.5.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
09/05/2008
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-30 ta' April 2008 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-BĊE (BĊE/2008/2), ĠU C 114, 9.5.2008, pġ. 1.
25/04/2008
Opinjoni dwar ir-reġim leġiżlattiv fir-rigward ta' sistemi ta' ħlas biex jiżgura l-kumpatibbilta` tiegħu mat-Trattat u biex jiffaċilita l-migrazzjoni bla xkiel tas-sistema domestika ta' ħlas għat-TARGET2 (CON/2008/18), Is-Slovakja, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Opinjoni dwar is-setgħat tal-Banque centrale du Luxembourg u dwar l-iskema ta' pensjoni ta' l-aġenti tiegħu (CON/2008/17), Il-Lussemburgu, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Opinjoni dwar il-kodifikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill fir-rigward ta' l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2008/15), ĠU C 88, 9.4.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
04/04/2008
Opinjoni dwar l-integrazzjoni ta' superviżjoni finanzjarja u ta' l-assigurazzjoni (CON/2008/16), Il-Finlandja, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Opinjoni dwar l-emendi amministrattivi tal-Liġi dwar l-Eesti Pank (CON/2008/14), L-Estonja, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Rettifika għal-Linja Gwida tal-BĊE ta' l-1 t'Awwissu 2007 dwar l-istatistika monetarja, ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji u tas-swieq (abbozzata mill-ġdid) (BĊE/2007/9)  ĠU L 84, 26.3.2008, pġ. 393.
19/03/2008
Opinjoni dwar ir-riforma tas-sistema Griega tas-sigurta` soċjali fir-rigward tal-Bank of Greece (CON/2008/13), Il-Greċja, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` fir-rigward tal-kummerċ estern ma' pajjiżi mhux membri  (CON/2008/12), ĠU C 70, 15.3.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
10/03/2008
Verżjoni konsolidata, mhux uffiċjali, tal-Kodiċi tal-Kondotta għall-membri tal-Kunsill Governattiv 10.3.2008.
26/02/2008
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' l-awdituri u r-rwol tal-Banco de Portugal f'dan ir-rigward  (CON/2008/11), Il-Portugall, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Opinjoni dwar ir-relazzjonijiet ta' l-impjieg tad-Deutsche Bundesbank ma' l-istaff tiegħu  (CON/2008/9), Il-Ġermanja, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni fil-Banca d'Italia u dwar ir-riforma strutturali lill-kont tal-gvern miżmum mal-Banca d’Italia  (CON/2008/10), L-Italja, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Opinjoni dwar il-konsegwenzi għar-reġim monetarju minħabba l-bidla fl-istatus ta' Saint-Martin u Saint-Barthélemy taħt il-liġi Franċiża (CON/2008/8) (CON/2008/8), Franza, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2006/17 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2007/21), ĠU L 42, 16.2.2008, pġ. 83.
16/02/2008
Linja Gwida tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar kontabilistiku u finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2007/20), ĠU L 42, 16.2.2008, pġ. 85.
11/02/2008
Opinjoni dwar l-emendi tal-liġijiet dwar iċ-ċekkijiet, il-kambjali u ċ-ċedoli  (CON/2008/7), Ir-Rumanija, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Opinjoni dwar il-prinċipji, ir-regoli u l-istruttura tas-Sistema Nazzjonali ta' l-Istatistika u r-rwol tal-Banco de Portugal  (CON/2008/6), Il-Portugall, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta' Jannar 2008 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Suomen Pankki  (BĊE/2008/1), ĠU C 29, 1.2.2008, pġ. 1.
01/02/2008
Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2007 dwar il-ħlas mis-Central Bank of Cyprus u l-Bank Ċentrali ta' Malta tal-kapital, it-trasferiment ta' assi barranin ta' riżerva u l-kontribuzzjonijiet għar-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE  (BĊE/2007/22), ĠU L 28, 1.2.2008, pġ. 36.
01/02/2008
Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2007 bejn il-BĊE u l-Bank Ċentrali ta' Malta rigward il-klejm ikkreditata lill-Bank Ċentrali ta' Malta mill-BĊE skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 29, 1.2.2008, pġ. 6.
01/02/2008
Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2007 bejn il-BĊE u s-Central Bank of Cyprus rigward il-klejm ikkreditata lis-Central Bank of Cyprus mill-BĊE skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 29, 1.2.2008, pġ. 4.
31/01/2008
Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni tat-trasport ta' noti u muniti ffalsifikati bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet u korpi ta' l-UE, bħala miżura għall-iskoperta ta' noti u muniti ffalsifikati  (CON/2007/42), ĠU C 27, 31.1.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
17/01/2008
Opinjoni dwar l-emendi relatati mal-governanza, is-superviżjoni u l-mod ta' iffinanzjar ta' l-iskema ta' protezzjoni ta' depożiti, b'mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Il-Polonja, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-Isveriges Riksbank fir-rigward tat-termini tal-kariga tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu  (CON/2008/4), L-Isvezja, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar il-muniti  (CON/2008/3), Il-Ġermanja, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Opinjoni dwar id-distribuzzjoni tas-setgħat bejn iċ-Česká národní banka u l-Ministeru tal-Finanzi biex jippreparaw u jippreżentaw ċerti abbozzi ta’ liġijiet lill-Gvern  (CON/2008/2), Ir-Repubblika Ċeka, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Opinjoni dwar il-kuntroll tar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus u muniti euro f’Ċipru  (CON/2008/1), Ċipru, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta' Diċembru 2001, dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus euro (BĊE/2007/19), ĠU L 1, 4.1.2008, pġ. 7.