2008

31/12/2008
2008 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2009 metais patvirtinimo  (ECB/2008/20), OL L 352, 2008 12 31, p. 58.
19/12/2008
Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių  (CON/2008/89), Latvija, 2008 12 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijos suteikimo kriterijų ir sąlygų (CON/2008/88), Slovėnija, 2008 12 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
2008 m. rugsėjo 11 d. ECB gairės dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2008/8), OL L 346, 2008 12 23, p. 89.
22/12/2008
Nuomonė dėl valstybės paskolų suteikimo kriterijų ir sąlygų  (CON/2008/92), Slovėnija, 2008 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Nuomonė dėl apribojimų, susijusių su sąraše esančių bendrovių vykdomiesiems direktoriams mokamais išeitiniais mokėjimais, taikymo Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgija, 2008 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo ir platinimo ir užkertančių kelią padirbinėjimui techninių priemonių  (CON/2008/90), Vengrija, 2008 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Nuomonė dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (CON/2008/77), OL C 328, 2008 12 23, p. 1.
17/12/2008
2008 m. gruodžio 5 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriaus  (ECB/2008/19), OL C 322, 2008 12 17, p. 1.
12/12/2008
Nuomonė dėl Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2008/87), Ispanija, 2008 12 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Nuomonė dėl grynųjų pinigų apyvartos (CON/2008/86), Slovakija, 2008 12 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Nuomonė dėl Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų nuostatų dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino dalinių pakeitimų (CON/2008/70), OL C 314, 2008 12 9, p. 1.Papildoma informacija
08/12/2008
Nuomonė dėl finansinių priemonių teisinio pagrindo modernizavimo (CON/2008/85), Prancūzija, 2008 12 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto suderinimo su Bendrijos teise (CON/2008/83), Vengrija, 2008 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Nuomonė dėl Banco de España pelno mokėjimo iždui (CON/2008/82), Ispanija, 2008 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Nuomonė dėl priemonių finansinio tarpininkavimo sistemai sustiprinti siekiant išlaikyti finansinį stabilumą (CON/2008/81), Vengrija, 2008 12 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Nuomonė dėl valstybės iždo paramos finansinėms institucijoms teikimo (CON/2008/80), Lenkija, 2008 11 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) vaidmens santykiuose su mokėjimo institucijomis ir mokėjimo sistemų operatoriais bei prižiūrint mokėjimų ir atsiskaitymų sistemas (CON/2008/78), Bulgarija, 2008 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Nebegalioja: 2008 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą  (ECB/2008/17), OL L 319, 2008 11 29, p. 76.
29/11/2008
2008 m. spalio 28 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Slovakijoje  (ECB/2008/14), OL L 319, 2008 11 29, p. 73.
27/11/2008
Nuomonė dėl priemonių likvidumui ekonomikoje padidinti (CON/2008/79), Graikija, 2008 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijų ir kitų priemonių finansinės sistemos stabilumui palaikyti (CON/2008/76), Slovėnija, 2008 11 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
2008 m. lapkričio 21 d. ECB gairės dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2008/18), OL L 314, 2008 11 25, p. 14.
24/11/2008
Nuomonė dėl valstybės kapitalo investavimo į indėlių bankus (CON/2008/75), Suomija, 2008 11 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijos, kuria siekiama išvengti likvidumo nuotėkio (CON/2008/74), Belgija, 2008 11 21.
21/11/2008
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) statuto dalinių pakeitimų ruošiantis euro įvedimui (CON/2008/73), Bulgarija, 2008 11 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
2008 m. lapkričio 17 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus  (ECB/2008/16), OL C 299, 2008 11 22, p. 5.
20/11/2008
2008 m. lapkričio 14 d. ECB sprendimas dėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų įgyvendinimo (ECB/2008/15), OL L 309, 2008 11 20, p. 8.
19/11/2008
Nuomonė dėl užsienio atsargų naudojimo turizmui  (CON/2008/72), Rumunija, 2008 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Nuomonė dėl Българска народна банка (the Bulgarian National Bank)tvarkomo finansinių įstaigų registro įsteigimo  (CON/2008/71), Bulgarija, 2008 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos taikymo išplėtimo (CON/2008/69), Airija, 2008 11 17.
13/11/2008
Nuomonė dėl su Vyriausybės garantijų fondu susijusių finansinio stabilumo priemonių (CON/2008/68), Suomija, 2008 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Nuomonė dėl reikalavimų teikiant valstybės garantijas (CON/2008/67), Ispanija, 2008 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų dalinių pakeitimų (CON/2008/66), Lietuva, 2008 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
12/11/2008
Nuomonė dėl priemonių, įgyvendinančių kredito sistemos stabilumo garantiją (CON/2008/65), Italija, 2008 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Nuomonė dėl informacijos apie emitentus valdymo jų vertybinių popierių dematerializavimo kontekste (CON/2008/64), Belgija, 2008 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Nuomonė dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (CON/2008/45), OL C 283, 2008 11 7, p. 1.Papildoma informacija
29/10/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo bankams ir kreditų rinkos įmonėms  (CON/2008/62), Švedija, 2008 10 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Nuomonė dėl indėlių ir tam tikrų gyvybės draudimo paslaugų apsaugos  (CON/2008/61), Belgija, 2008 10 28.
27/10/2008
Nuomonė dėl finansinio turto įsigijimo fondo operacijų  (CON/2008/60), Ispanija, 2008 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
2008 m. spalio 23 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1053/2008 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2008/11), OL L 282, 2008 10 25, p. 17.
25/10/2008
2008 m. spalio 22 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1052/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2008/10), OL L 282, 2008 10 25, p. 14.
24/10/2008
Nuomonė dėl finansų sistemą stabilizuojančių priemonių (CON/2008/59), Švedija, 2008 10 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Nuomonė dėl bankų sistemos stabilumą garantuojančių priemonių  (CON/2008/58), Italija, 2008 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo fondo įsteigimo ir kitų finansinio stabilumo priemonių (CON/2008/57), Vokietija, 2008 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Nuomonė dėl indėlio garantijos ir investuotojų apsaugos planų (CON/2008/51), Graikija, 2008 10 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo siekiant padidinti finansinį stabilumą (CON/2008/56), Prancūzija, 2008 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski renkamos statistinės informacijos teisinio pagrindo išplėtimo (CON/2008/53), Lenkija, 2008 10 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Nuomonė dėl teisinių priemonių, skirtų atstatyti finansų rinkos stabilumą (CON/2008/55), Austrija, 2008 10 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Nuomonė dėl finansinio stabilumo plano, garantuojančio visišką indėlininkų ir paprastų kreditorių reikalavimų įvykdymą (CON/2008/54), Danija, 2008 10 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Nuomonė dėl finansinio turto įsigijimo fondo sukūrimo ir dėl kitų finansiniam stabilumui palaikyti skirtų Vyriausybės priemonių  (CON/2008/52), Ispanija, 2008 10 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Nuomonė dėl eurų monetų ir vokiškų proginių eurų monetų išėmimo iš apyvartos (CON/2008/49), Vokietija, 2008 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Nuomonė dėl dėl banknotų ir monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos (CON/2008/47), Švedija, 2008 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
2008 m. rugsėjo 5 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios 2005 m. vasario 17 d. Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2008/7), OL L 276, 2008 10 17, p. 32.
17/10/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijos kredito įstaigų įsipareigojimams (CON/2008/50), Belgija, 2008 10 17.
15/10/2008
Nuomonė dėl finansinės pagalbos kredito įstaigoms įgyvendinimo (CON/2008/48), Airija, 2008 10 15.
08/10/2008
Nuomonė dėl valstybės garantijos, taikomos kreditui, kurį Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique suteikė savo prisidėjimo prie finansinio stabilumo kontekste (CON/2008/46), Belgija, 2008 10 8.
03/10/2008
Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms (CON/2008/44), Airija, 2008 10 3.
03/10/2008
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl ECB renkamos statistinės informacijos  (ECB/2008/9), OL C 251, 2008 10 3, p. 1.
01/10/2008
Neoficiali suvestinė redakcija [2 a) - e)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2008 10 1.
01/10/2008
Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - e)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2008 10 1.
27/09/2008
2008 m. rugpjūčio 26 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje  (ECB/2008/6), OL L 259, 2008 9 27, p. 12.
17/09/2008
Nuomonė dėl valstybės pareigūnams taikomų apribojimų ir draudimų (CON/2008/43), Slovėnija, 2008 9 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, leidžiančių Banque centrale du Luxembourg veiksmingiau prisidėti prie finansinio stabilumo ir paaiškinančių privalomųjų atsargų reikalavimų tvarką (CON/2008/42), Liuksemburgas, 2008 9 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Nuomonė dėl Austrijos įnašo Liberijos skolai sumažinti finansavimo (CON/2008/41), Austrija, 2008 9 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Nuomonė dėl išsamesnių techninių euro įvedimo taisyklių (CON/2008/40), Slovakija, 2008 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Nuomonė dėl finansinio stabilumo komiteto (CON/2008/39), Lenkija, 2008 9 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų atliekamo pakartotinio eurų banknotų išleidimo į apyvartą teisinio reglamentavimo (CON/2008/38), Malta, 2008 8 27.
23/08/2008
Nuomonė dėl Direktyvos dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinio pakeitimo, susijusio su susietosiomis sistemomis ir kredito reikalavimais (CON/2008/37), OL C 216, 2008 8 23, p. 1.Papildoma informacija
05/08/2008
Nuomonė dėl banknotų ir monetų teisės akto (CON/2008/36), Latvija, 2008 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Nuomonė dėl mažiausio nominalo monetos kaip teisėtos mokėjimo priemonės išėmimo iš apyvartos (CON/2008/35), Danija, 2008 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2008/34), Švedija, 2008 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique audito komiteto įsteigimo (CON/2008/33), Belgija, 2008 7 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos sistemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač kiek tai susiję su Narodowy Bank Polski dalyvavimu (CON/2008/32), Lenkija, 2008 7 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Nuomonė dėl Banca Naţională a României statuto dalinių pakeitimų (CON/2008/31), Rumunija, 2008 7 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
2008 m. birželio 20 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų (suvestinė redakcija) (ECB/2008/5), OL L 192, 2008 7 19, p. 63.Papildoma informacija
18/07/2008
Nuomonė dėl investicinio gyvybės draudimo įvedimo ir draudimo bendrovių etikos taisyklių  (CON/2008/30), Austrija, 2008 7 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Nuomonė dėl euro įvedimo Slovakijoje ir dėl Slovakijos kronos perskaičiavimo į eurą kurso (CON/2008/28), OL C 180, 2008 7 17, p. 1.Papildoma informacija
09/07/2008
Nuomonė dėl Statistikos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2008/29), Bulgarija, 2008 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2008 7 5.
04/07/2008
2008 m. birželio 19 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/9 dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (ECB/2008/4), OL L 176, 2008 7 4, p. 16.
01/07/2008
Nuomonė dėl dvigubo valiutų nurodymo ir apvalinimo taisyklių darbo ir socialinio saugumo sektoriuose (CON/2008/27), Slovakija, 2008 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Nuomonė dėl sugadintų banknotų ir monetų pakeitimo taisyklių (CON/2008/26), Lenkija, 2008 6 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Nuomonė dėl dvigubo valiutų sumų nurodymo lošimų sektoriuje (CON/2008/25), Slovakija, 2008 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Nuomonė dėl leidžiančios nukrypti nuo bendrovių įstatymo nuostatos tam tikrų kredito įstaigų operacijų atveju (CON/2008/24), Graikija, 2008 6 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Nuomonė dėl teisės aktų nuostatų dėl dvigubo kainų nurodymo bankininkystės, kapitalo rinkų, draudimo ir pensijų taupymo sektoriuose ir dėl tam tikrų vertybinių popierių apvalinimo taisyklių  (CON/2008/23), Slovakija, 2008 5 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Nuomonė dėl reglamento įgyvendinimo dėl Bendrijos laisvų darbo vietų atsižvelgiant į duomenų koregavimo pagal sezoną tvarką, kokybės ataskaitas, duomenų rinkimą, perdavimo reikalavimus ir ekonominio pagrįstumo tyrimus (CON/2008/22), OL C 134, 2008 5 31, p. 10.
30/05/2008
Nebegalioja: 2008 m. gegužės 15 d. ECB sprendimas dėl saugumo akreditacijos procedūrų, taikomų eurų banknotų saugotinų eurų elementų gamintojams  (ECB/2008/3), OL L 140, 2008 5 30, p. 26.
21/05/2008
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vaidmens dėl vartybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo jais ir centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sistemos  (CON/2008/20), Lenkija, 2008 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Nuomonė dėl įstatymo projekto dėl Česká národní banka (CON/2008/21), Čekija, 2008 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Nuomonė dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo kai kurioms statistikos priemonėms (CON/2008/19), OL C 117, 2008 5 14, p. 1.Papildoma informacija
09/05/2008
2008 m. balandžio 30 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditoriaus  (ECB/2008/2), OL C 114, 2008 5 9, p. 1.
25/04/2008
Nuomonė dėl mokėjimų sistemų teisinio režimo, siekiant užtikrinti jo atitikimą Sutarčiai ir palengvinti vidaus mokėjimo sistemos sklandų perėjimą prie TARGET2  (CON/2008/18), Slovakija, 2008 4 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg įgaliojimų ir jo tarnautojų pensijų programos  (CON/2008/17), Liuksemburgas, 2008 4 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo  (CON/2008/15), OL C 88, 2008 4 9, p. 1.Papildoma informacija
04/04/2008
Nuomonė dėl finansų ir draudimo priežiūros integracijos (CON/2008/16), Suomija, 2008 4 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Nuomonė dėl Eesti Pank įstatymo administracinių nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2008/14), Estija, 2008 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
2007 m. rugpjūčio 1 d. ECB gairių dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija) klaidų ištaisymas (ECB/2007/9)  OL L 84, 2008 3 26, p. 393.
19/03/2008
Nuomonė dėl susijusios su Bank of Greece Graikijos socialinės apsaugos sistemos reformos  (CON/2008/13), Graikija, 2008 3 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Nuomonė dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (CON/2008/12), OL C 70, 2008 3 15, p. 1.Papildoma informacija
10/03/2008
Neoficiali suvestinė Valdančiosios tarybos narių elgesio kodekso redakcija 2008 3 10.
26/02/2008
Nuomonė dėl auditorių priežiūros ir Banco de Portugal vaidmens šiuo aspektu  (CON/2008/11), Portugalija, 2008 2 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank darbuotojų darbo santykių  (CON/2008/9), Vokietija, 2008 2 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Nuomonė dėl Banca d'Italia atlyginimų ir Banca d'Italia esančios Vyriausybės sąskaitos struktūrinės reformos  (CON/2008/10), Italija, 2008 2 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Nuomonė dėl pagal Prancūzijos teisę pakeisto Saint-Martin ir Saint-Barthélemy statuso įtakos jų pinigų politikos režimui  (CON/2008/8), Prancūzija, 2008 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
2007 m. gruodžio 17 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2007/21), OL L 42, 2008 2 16, p. 83.
16/02/2008
2007 m. gruodžio 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2007/20), OL L 42, 2008 2 16, p. 85.
11/02/2008
Nuomonė dėl čekių, įsakomųjų vekselių ir skolinių įsipareigojimų įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2008/7), Rumunija, 2008 2 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Nuomonė dėl nacionalinės statistikos sistemos principų, taisyklių ir struktūros ir Banco de Portugal vaidmens  (CON/2008/6), Portugalija, 2008 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
2008 m. sausio 28 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditoriaus (ECB/2008/1), OL C 29, 2008 2 1, p. 1.
01/02/2008
2007 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Central Bank of Cyprus ir Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjimus (ECB/2007/22), OL L 28, 2008 2 1, p. 36.
01/02/2008
2007 m. gruodžio 31 d. ECB ir Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta susitarimas dėl ECB kredituojamo Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį  OL C 29, 2008 2 1, p. 6.
01/02/2008
2007 m. gruodžio 31 d. ECB ir Central Bank of Cyprus susitarimas dėl ECB kredituojamo Central Bank of Cyprus reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį  OL C 29, 2008 2 1, p. 4.
31/01/2008
Nuomonė dėl leidimo gabenti padirbtus banknotus ir monetas tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų kaip priemonės padirbtiems banknotams aptikti (CON/2007/42), OL C 27, 2008 1 31, p. 1.Papildoma informacija
17/01/2008
Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos sistemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač kiek tai susiję su Narodowy Bank Polski dalyvavimu (CON/2008/5), Lenkija, 2008 1 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su jo Vykdomosios valdybos narių kadencijos terminais (CON/2008/4), Švedija, 2008 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Nuomonė dėl Vokietijos teisės aktų dėl monetų (CON/2008/3), Vokietija, 2008 1 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Nuomonė dėl įgaliojimų rengti ir teikti kai kuriuos įstatymų projektus Vyriausybei pasidalijimo tarp Česká národní banka ir Finansų ministerijos (CON/2008/2), Čekija, 2008 1 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų atkūrimo kontrolės Kipre (CON/2008/1), Kipras, 2008 1 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
2007 m. gruodžio 7 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (ECB/2007/19), OL L 1, 2008 1 4, p. 7.
04/01/2008
Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - g)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2008 1 4.