Menu

2008

23/12/2008
Smjernica ESB od 11. rujna 2008. o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2008/8), SL L 346, 23.12.2008., str. 89.
29/11/2008
: Odluka ESB od 17. studenoga 2008. o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2008/17), SL L 319, 29.11.2008., str. 76.
25/10/2008
Uredba (EZ) br. 1052/2008 ESB od 22. listopada 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2008/10), SL L 282, 25.10.2008., str. 14.
27/09/2008
Smjernica ESB od 26. kolovoza 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2008/6), SL L 259, 27.9.2008., str. 12.
19/07/2008
Smjernica ESB od 20. lipnja 2008. o upravljanju deviznim pričuvama ESB od strane nacionalnih središnjih banaka i o pravnoj dokumentaciji za poslove koji uključuju te pričuve (preinačeno) (ESB/2008/5), SL L 192, 19.7.2008., str. 63.
04/07/2008
Smjernica ESB od 19. lipnja 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2006/9 o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja (ESB/2008/4), SL L 176, 4.7.2008., str. 16.