2008

31/12/2008
EKP:n päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2008, vuonna 2009 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä  (EKP/2008/20), EUVL L 352, 31.12.2008, s. 58.
19/12/2008
Lausunto rahapolitiikan välineistä (CON/2008/89), Latvia, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Lausunto valtiontakauksen myöntämiseen sovellettavista kriteereistä ja ehdoista (CON/2008/88), Slovenia, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä syyskuuta 2008, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta  (EKP/2008/8), EUVL L 346, 23.12.2008, s. 89.
22/12/2008
Lausunto valtion lainojen myöntämiseen sovellettavista kriteereistä ja ehdoista (CON/2008/92), Slovenia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Lausunto pörssiyhtiöiden johtajien irtisanomiskorvauksia koskevien rajoitusten soveltamisesta Nationale Bank van Belgiëen / Banque Nationale de Belgiqueen (CON/2008/91), Belgia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Lausunto setelien ja kolikoiden käsittelystä ja jakelusta sekä teknisistä toimenpiteistä väärentämisen estämiseksi (CON/2008/90), Unkari, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Lausunto järjestelyistä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille  (CON/2008/77), EUVL C 328, 23.12.2008, s. 1.
17/12/2008
EKP:n suositus, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin neuvostolle Bank Ċentrali ta' Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2008/19), EUVL C 322, 17.12.2008, s. 1.
12/12/2008
Lausunto muutoksista maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitysjärjestelmiä koskevaan lakiin (CON/2008/87), Espanja, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Lausunto käteisrahan kierrosta (CON/2008/86), Slovakia, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin muuttamisesta talletussuojan tason ja maksuajan osalta (CON/2008/70), EUVL C 314, 9.12.2008, s. 1.Lisätietoja
08/12/2008
Lausunto rahoitusinstrumentteja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (CON/2008/85), Ranska, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin perussäännön saattamisesta yhdenmukaiseksi yhteisön oikeuden kanssa (CON/2008/83), Unkari, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Lausunto Banco de Españan voittojen maksamisesta valtiokonttorille (CON/2008/82), Espanja, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Lausunto toimenpiteistä rahoituksen välittäjien järjestelmän vahvistamiseksi ja rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi (CON/2008/81), Unkari, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Lausunto valtiokonttorin myöntämistä tuista rahoituslaitoksille (CON/2008/80), Puola, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Lausunto Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) roolista maksulaitoksiin ja maksujärjestelmäoperaattoreihin sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien valvontaan liittyvissä asioissa (CON/2008/78), Bulgaria, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2008, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä  (EKP/2008/17), EUVL L 319, 29.11.2008, s. 76.
29/11/2008
EKP:n päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 2008, euron käyttöönottoon Slovakiassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2008/14), EUVL L 319, 29.11.2008, s. 73.
27/11/2008
Lausunto toimenpiteistä talouden likviditeetin edistämiseksi (CON/2008/79), Kreikka, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Lausunto valtiontakauksista ja muista toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi  (CON/2008/76), Slovenia, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä marraskuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin  (EKP/2008/18), EUVL L 314, 25.11.2008, s. 14.
24/11/2008
Lausunto valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin (CON/2008/75), Suomi, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
21/11/2008
Lausunto valtiontakauksesta likviditeetin ulosvirtauksen estämiseksi (CON/2008/74), Belgia, 21.11.2008.
21/11/2008
Lausunto Bulgarian keskuspankin (Българска народна)perussääntöön tehtävistä muutoksista euron käyttöönottoa valmisteltaessa  (CON/2008/73), Bulgaria, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan unionin neuvostolle Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2008/16), EUVL C 299, 22.11.2008, s. 5.
20/11/2008
EKP:n päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 23 päivänä lokakuuta 2008 annetun EKP:n asetuksen EKP/2008/11 täytäntöönpanosta  (EKP/2008/15), EUVL L 309, 20.11.2008, s. 8.
19/11/2008
Lausunto valuuttavarantojen käyttämisestä turismin edistämiseen (CON/2008/72), Romania, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Lausunto Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) hallinnoiman rekisterin perustamisesta rahoituslaitoksille (CON/2008/71), Bulgaria, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Lausunto talletussuojajärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta (CON/2008/69), Irlanti, 17.11.2008.
13/11/2008
Lausunto valtion vakuusrahastoon ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvistä toimenpiteistä (CON/2008/68), Suomi, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
13/11/2008
Lausunto valtiontakuiden myöntämistä koskevista edellytyksistä (CON/2008/67), Espanja, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteita koskevista muutoksista (CON/2008/66), Liettua, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Lausunto toimenpiteistä luottojärjestelmän vakautta edistävän takauksen toimeenpanemiseksi (CON/2008/65), Italia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Lausunto liikkeeseenlaskijoihin liittyvien tietojen hallinnoinnista muutettaessa arvopapereita arvo-osuuksiksi (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Lausunto eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (CON/2008/45), EUVL C 283, 7.11.2008, s. 1.Lisätietoja
29/10/2008
Lausunto valtiontakuiden myöntämisestä pankeille ja luottomarkkinoilla toimiville yrityksille (CON/2008/62), Ruotsi, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Lausunto talletusten ja tiettyjen henkivakuutustuotteiden suojaamisesta (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
27/10/2008
Lausunto rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetun rahaston toiminnasta (CON/2008/60), Espanja, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
EKP:n asetus (EY) N:o 1053/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin  (EKP/2008/11), EUVL L 282, 25.10.2008, s. 17.
25/10/2008
EKP:n asetus (EY) N:o 1052/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2008/10), EUVL L 282, 25.10.2008, s. 14.
24/10/2008
Lausunto toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi (CON/2008/59), Ruotsi, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Lausunto toimenpiteistä pankkijärjestelmän vakauden turvaamiseksi (CON/2008/58), Italia, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Lausunto rahoitusmarkkinoiden vakautta edistävän rahaston perustamisesta ja muista rahoitusmarkkinoiden vakautta tukevista toimenpiteistä (CON/2008/57), Saksa, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä ja sijoittajien korvausjärjestelmästä (CON/2008/51), Kreikka, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Lausunto valtiontakuiden myöntämisestä rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/56), Ranska, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Lausunto Narodowy Bank Polskin suorittamaa tilastotietojen keruuta koskevan oikeudellisen kehyksen laajentamisesta (CON/2008/53), Puola, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Lausunto oikeudellisista toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauden palauttamiseksi (CON/2008/55), Itävalta, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta tukevasta järjestelmästä, jolla taataan tallettajien ja tavallisten velkojien saamiset (CON/2008/54), Tanska, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Lausunto rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetun rahaston perustamisesta ja muista valtion toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/52), Espanja, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Lausunto eurokolikoiden ja saksalaisten euromääräisten juhlarahojen korvaamisesta (CON/2008/49), Saksa, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Lausunto setelien ja kolikoiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta (CON/2008/47), Ruotsi, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta 17 päivänä helmikuuta 2005 annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2008/7), EUVL L 276, 17.10.2008, s. 32.
17/10/2008
Lausunto luottolaitosten vastuita kattavasta valtiontakuusta (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
15/10/2008
Lausunto luottolaitoksia koskevien rahoitustukitoimien toteutuksesta (CON/2008/48), Irlanti, 15.10.2008.
08/10/2008
Lausunto valtiontakuusta, joka kattaa Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen myöntämät luotot rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
03/10/2008
Lausunto luottolaitoksia koskevista rahoitustukitoimista (CON/2008/44), Irlanti, 3.10.2008.
03/10/2008
Suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta  (EKP/2008/9), EUVL C 251, 3.10.2008, s. 1.
01/10/2008
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2 a)-e)]  1.10.2008.
01/10/2008
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-e)]  1.10.2008.
27/09/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä elokuuta 2008, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2008/6), EUVL L 259, 27.9.2008, s. 12.
17/09/2008
Lausunto viranhaltijoita koskevista rajoituksista ja kielloista (CON/2008/43), Slovenia, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Lausunto muutoksista, joilla tehostetaan Banque centrale du Luxembourgin valtuuksia myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen ja selvennetään vähimmäisvarantovelvoitteita koskevaa järjestelmää (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Lausunto Liberian velkahelpotukseen käytettävän Itävallan maksuosuuden rahoituksesta (CON/2008/41), Itävalta, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Lausunto euroon siirtymistä koskevista yksityiskohtaisista teknisistä säännöistä (CON/2008/40), Slovakia, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta edistävästä komiteasta (CON/2008/39), Puola, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Lausunto lainsäädännöstä, joka koskee eurosetelien kiertoon palauttamista luottolaitoksissa ja muissa rahaa ammattimaisesti käsittelevissä laitoksissa (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Lausunto selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien ja lainasaamisten osalta  (CON/2008/37), EUVL C 216, 23.8.2008, s. 1.Lisätietoja
05/08/2008
Lausunto seteleitä ja kolikoita koskevasta lainsäädännöstä (CON/2008/36), Latvia, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Lausunto arvoltaan pienimmän kolikon käytöstä poistamisesta laillisena maksuvälineenä  (CON/2008/35), Tanska, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Lausunto Sveriges Riksbankin taloudellisesta riippumattomuudesta (CON/2008/34), Ruotsi, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Lausunto Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen tarkastusvaliokunnan muodostamisesta (CON/2008/33), Belgia, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Lausunto talletusten suojajärjestelmän hallinnointiin, valvontaan ja rahoitustapaan liittyvistä muutoksista, erityisesti Narodowy Bank Polskin osallistumisen osalta (CON/2008/32), Puola, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Lausunto Banca Naţională a Româniein perussääntöä koskevista muutoksista (CON/2008/31), Romania, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (uudelleenlaadittu teksti)  (EKP/2008/5), EUVL L 192, 19.7.2008, s. 63.Lisätietoja
18/07/2008
Lausunto sijoituspainotteisten henkivakuutusten ja vakuutusyhtiöiden liiketapasääntöjen käyttöönotosta (CON/2008/30), Itävalta, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Lausunto euron käyttöönotosta Slovakiassa ja Slovakian korunaan sovellettavasta euron muuntokurssista (CON/2008/28), EUVL C 180, 17.7.2008, s. 1.Lisätietoja
09/07/2008
Lausunto tilastoihin liittyvää lakia koskevista muutoksista (CON/2008/29), Bulgaria, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [7 a)-b)]  5.7.2008.
04/07/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella annettujen suuntaviivojen EKP/2006/9 muuttamisesta  (EKP/2008/4), EUVL L 176, 4.7.2008, s. 16.
01/07/2008
Lausunto rahamäärien kaksoismerkinnästä ja pyöristyssäännöistä työvoima- ja sosiaaliturvasektoreilla (CON/2008/27), Slovakia, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Lausunto vahingoittuneiden setelien ja kolikoiden korvaamista koskevista säännöistä (CON/2008/26), Puola, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Lausunto rahamäärien kaksoismerkinnästä rahapelisektorilla (CON/2008/25), Slovakia, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Lausunto yhtiölainsäädäntöä koskevasta poikkeuksesta tiettyjen luottolaitosten liiketoimien osalta (CON/2008/24), Kreikka, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Lausunto lakiehdotuksesta, joka koskee rahamäärien kaksoismerkintää pankkitoiminnassa, pääomamarkkinoilla, vakuutusalalla ja eläkesäästöjen alalla sekä tiettyihin arvopaperityyppeihin sovellettavia pyöristyssääntöjä (CON/2008/23), Slovakia, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Lausunto yhteisön alueella olevia vapaita työpaikkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen täytäntöönpanosta kausitasaukseen sovellettavien menettelyjen, laaturaporttien, tiedonkeruun, toimittamista koskevien eritelmien ja toteutettavuustutkimusten osalta (CON/2008/22), EUVL C 134, 31.5.2008, s. 10.
30/05/2008
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2008, suojattavan euroseteliaineiston valmistajien hyväksymismenettelyistä (EKP/2008/3), EUVL L 140, 30.5.2008, s. 26.
21/05/2008
Lausunto Narodowy Bank Polskin arvopapereiden selvitys- ja toimitusjärjestelmiin sekä arvopapereiden keskitettyyn säilytysjärjestelmään liittyvistä tehtävistä (CON/2008/20), Puola, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Lausunto Česká národní bankaa koskevasta lakiehdotuksesta  (CON/2008/21), Tšekki, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Lausunto valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn voimaansaattamisesta eräiden tilastoja koskevien säädösten osalta (CON/2008/19), EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.Lisätietoja
09/05/2008
EKP:n suositus, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan unionin neuvostolle EKP:n ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2008/2), EUVL C 114, 9.5.2008, s. 1.
25/04/2008
Lausunto maksujärjestelmiä koskevasta lainsäädännöstä, jonka tavoitteena on varmistaa yhdenmukaisuus perustamissopimuksen kanssa ja helpottaa sujuvaa siirtymistä kansallisesta maksujärjestelmästä TARGET2:een (CON/2008/18), Slovakia, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Lausunto Banque centrale du Luxembourgin toimivaltuuksista ja sen virkamiesten eläkejärjestelmästä (CON/2008/17), Luxemburg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Lausunto liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen kodifioinnista (CON/2008/15), EUVL C 88, 9.4.2008, s. 1.Lisätietoja
04/04/2008
Lausunto rahoitus- ja vakuutusvalvonnan yhdistämisestä  (CON/2008/16), Suomi, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
25/03/2008
Lausunto Eesti Pankista annettua lakia koskevista hallinnollisista muutoksista (CON/2008/14), Viro, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Oikaistaan EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä elokuuta 2007, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista (uudelleenlaaditut suuntaviivat) (EKP/2007/9)  EUVL L 84, 26.3.2008, s. 393.
19/03/2008
Lausunto Kreikan sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta Bank of Greecen osalta  (CON/2008/13), Kreikka, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Lausunto ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2008/12), EUVL C 70, 15.3.2008, s. 1.Lisätietoja
10/03/2008
Epävirallinen konsolidoitu toisinto EKP:n neuvoston jäsenille osoitetuista menettelytapaohjeista 10.3.2008.
26/02/2008
Lausunto tilintarkastajien valvonnasta ja siihen liittyvästä Banco de Portugalin roolista (CON/2008/11), Portugali, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Lausunto Deutsche Bundesbankin ja sen henkilöstön välisistä työsuhteista  (CON/2008/9), Saksa, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Lausunto Banca d'Italian soveltamasta palkkauksesta ja sen pitämän valtion tilin rakenteellisesta uudistuksesta (CON/2008/10), Italia, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Lausunto Saint-Martinin ja Saint-Barthélemyn rahajärjestelmään kohdistuvista vaikutuksista, jotka johtuvat niiden asemaa koskevasta muutoksesta Ranskan lain mukaan (CON/2008/8), Ranska, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
EKP:n päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta  (EKP/2007/21), EUVL L 42, 16.2.2008, s. 83.
16/02/2008
EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta  (EKP/2007/20), EUVL L 42, 16.2.2008, s. 85.
11/02/2008
Lausunto sekkeihin, vekseleihin ja velkakirjoihin liittyvien lakien muuttamisesta (CON/2008/7), Romania, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Lausunto kansallista tilastointijärjestelmää ja Banco de Portugalin roolia koskevista periaatteista, säännöistä ja rakenteesta (CON/2008/6), Portugali, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
EKP:n suositus, annettu 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin neuvostolle Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2008/1), EUVL C 29, 1.2.2008, s. 1.
01/02/2008
EKP:n päätös, tehty 31 päivänä joulukuuta 2007, Central Bank of Cyprusin ja Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan suorittamista EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirtämisestä sekä osuuksien maksamisesta EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2007/22), EUVL L 28, 1.2.2008, s. 36.
01/02/2008
EKP:n ja Bank Ċentrali ta' Maltan / Central Bank of Maltan välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2007 saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Bank Ċentrali ta' Maltaa / Central Bank of Maltaa EUVL C 29, 1.2.2008, s. 6.
01/02/2008
EKP:n ja Central Bank of Cyprusin välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2007 saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Central Bank of Cyprusia EUVL C 29, 1.2.2008, s. 4.
31/01/2008
Lausunto väärien seteleiden ja metallirahojen kuljettamisen sallimisesta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sekä EU:n toimielinten ja elinten välillä toimenpiteenä väärennösten havaitsemiseksi (CON/2007/42), EUVL C 27, 31.1.2008, s. 1.Lisätietoja
17/01/2008
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmän hallintoon, valvontaan ja rahoitukseen liittyvistä muutoksista erityisesti Narodowy Bank Polskin osallistumisen osalta (CON/2008/5), Puola, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Lausunto Sveriges Riksbankista annettuun lakiin tehtävistä muutoksista, jotka koskevat sen johtokunnan jäsenten toimikauden pituutta (CON/2008/4), Ruotsi, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Lausunto metallirahoja koskevasta Saksan lainsäädännöstä  (CON/2008/3), Saksa, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Lausunto Česká národní bankan ja valtiovarainministeriön välisestä toimivallan jaosta, joka liittyy eräiden lakiesitysten valmisteluun ja antamiseen hallitukselle  (CON/2008/2), Tšekki, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Lausunto eurosetelien seteliaiheen ja eurometallirahojen jäljentämisen valvonnasta Kyproksessa (CON/2008/1), Kypros, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
EKP:n päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2007, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2007/19), EUVL L 1, 4.1.2008, s. 7.
04/01/2008
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-g)]  4.1.2008.