2008

31/12/2008
EKP otsus müntide emissiooni 2009. aasta mahu heakskiitmise kohta, 11. detsember 2008  (EKP/2008/20), ELT L 352, 31.12.2008, lk 58.
19/12/2008
Arvamus rahapoliitika instrumentide kohta (CON/2008/89), Läti, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Arvamus riigigarantii andmise kriteeriumide ja tingimuste kohta (CON/2008/88), Sloveenia, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
EKP suunis andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2” toimimist, 11. september 2008  (EKP/2008/8), ELT L 346, 23.12.2008, lk 89.
22/12/2008
Arvamus riigilaenu andmise kriteeriumide ja tingimuste kohta (CON/2008/92), Sloveenia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Arvamus noteeritud äriühingute juhtidele makstavate lahkumistoetuste piirangute kohaldamise kohta Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique[Belgia keskpangale]  (CON/2008/91), Belgia, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Arvamus pangatähtede ja müntide töötlemise ja jaotamise ning võltsimise takistamise tehniliste meetmete kohta  (CON/2008/90), Ungari, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Arvamus seoses keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemiga liikmesriikidele (CON/2008/77), ELT C 328, 23.12.2008, lk 1.
17/12/2008
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Malta keskpanga välisaudiitorite kohta, 5. detsember 2008 (EKP/2008/19), ELT C 322, 17.12.2008, lk 1.
12/12/2008
Arvamus makse- ja arveldussüsteemide seaduse muutmise kohta (CON/2008/87), Hispaania, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Arvamus sularaharingluse kohta (CON/2008/86), Slovakkia, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Arvamus hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi muutmise kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (CON/2008/70), ELT C 314, 9.12.2008, lk 1.Täiendav teave
08/12/2008
Arvamus finantsinstrumentide õigusraamistiku kaasajastamise kohta (CON/2008/85), Prantsusmaa, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] seaduse ühenduse õigusega harmoneerimise kohta (CON/2008/83), Ungari, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Arvamus Banco de España [Hispaania keskpanga] kasumi ülekandmise kohta rahandusministeeriumile (CON/2008/82), Hispaania, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Arvamus meetmete kohta, mis võetakse finantsvahendussüsteemi tugevdamiseks seoses finantsstabiilsuse säilitamisega (CON/2008/81), Ungari, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Arvamus rahandusministeeriumi poolt finantsasutustele antava abi kohta (CON/2008/80), Poola, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Arvamus Българска народна банка [Bulgaaria keskpanga] osa kohta seoses makseasutuste ja maksesüsteemide käitajate ning makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamisega (CON/2008/78), Bulgaaria, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik, 17. november 2008  (EKP/2008/17), ELT L 319, 29.11.2008, lk 76.
29/11/2008
EKP otsus EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Slovakkias, 28. oktoober 2008 (EKP/2008/14), ELT L 319, 29.11.2008, lk 73.
27/11/2008
Arvamus majanduse likviidsuse tõstmise meetmete kohta (CON/2008/79), Kreeka, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Arvamus finantssüsteemi stabiilsuse säilitamiseks antavate riigi tagatiste ja muude meetmete kohta (CON/2008/76), Sloveenia, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
EKP suunis tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 21. november 2008  (EKP/2008/18), ELT L 314, 25.11.2008, lk 14.
24/11/2008
Arvamus riigi poolt hoiupankadesse tehtavate kapitaliinvesteeringute kohta (CON/2008/75), Soome, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Arvamus likviidsuse väljavoolu ohjamisele suunatud riigi tagatise kohta  (CON/2008/74), Belgia, 21.11.2008.
21/11/2008
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seaduse muutmise kohta seoses euro kasutuselevõtu ettevalmistamisega (CON/2008/73), Bulgaaria, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
EKP soovitus, 17. november 2008, Euroopa Liidu Nõukogule, Luksemburgi keskpanga välisaudiitorite kohta (EKP/2008/16), ELT C 299, 22.11.2008, lk 5.
20/11/2008
EKP otsus, 14. november 2008, 23. oktoobri 2008. aasta määruse EKP/2008/11, mis käsitleb tagatiskõlblikkuse reeglite ajutist muutmist, rakendamise kohta  (EKP/2008/15), ELT L 309, 20.11.2008, lk 8.
19/11/2008
Arvamus välisvaluutareservide kasutamise kohta turismi valdkonnas (CON/2008/72), Rumeenia, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Arvamus Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) hallatava finantsinstitutsioonide registri loomise kohta (CON/2008/71), Bulgaaria, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Arvamus hoiuste tagamise süsteemi ulatuse laiendamise kohta (CON/2008/69), Iirimaa, 17.11.2008.
13/11/2008
Arvamus valitsuse garantiifondiga seotud finantsstabiilsuse meetmete kohta (CON/2008/68), Soome, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Arvamus riigigarantii andmise nõuete kohta (CON/2008/67), Hispaania, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Arvamus kohustusliku reservi nõuete muutmise kohta (CON/2008/66), Leedu, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Arvamus meetmete kohta, millega rakendatakse krediidisüsteemi stabiilsuse garantii (CON/2008/65), Itaalia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Arvamus emitente käsitleva teabe korralduse kohta seoses väärtpaberite keskregistri loomisega (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Arvamus euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (CON/2008/45), ELT C 283, 7.11.2008, lk 1.Täiendav teave
29/10/2008
Arvamus riigi tagatise andmise kohta pankadele ja krediidiasutustele (credit market companies) (CON/2008/62), Rootsi, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Arvamus hoiuste kaitse ja teatavate elukindlustustoodete kohta (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
27/10/2008
Arvamus finantsvarade omandamise fondi tehingute kohta (CON/2008/60), Hispaania, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
EKP määrus (EÜ) nr 1053/2008, 23. oktoober 2008, tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta  (EKP/2008/11), ELT L 282, 25.10.2008, lk 17.
25/10/2008
EKP määrus (EÜ) nr 1052/2008, 22. oktoober 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2008/10), ELT L 282, 25.10.2008, lk 14.
24/10/2008
Arvamus finantssüsteemi stabilisatsioonimeetmete kohta (CON/2008/59), Rootsi, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Arvamus kiireloomuliste meetmete kohta pangandussüsteemi stabiilsuse tagamiseks (CON/2008/58), Itaalia, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Arvamus finantsturu stabiliseerimisfondi asutamise ja teiste finantsstabiilsuse meetmete kohta (CON/2008/57), Saksamaa, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Arvamus hoiuste tagamise ja investorikaitse skeemide kohta (CON/2008/51), Kreeka, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Arvamus finantsstabiilsuse tagamiseks vajaliku riigi garantii andmise kohta (CON/2008/56), Prantsusmaa, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Arvamus Narodowy Bank Polski [Poola keskpanga] statistika kogumise õigusraamistiku laiendamise kohta (CON/2008/53), Poola, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Arvamus finantsturu stabiilsust taastavate õigusmeetmete kohta (CON/2008/55), Austria, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Arvamus finantsstabiilsuse skeemi kohta, millega tagatakse hoiustajate ja tavakreeditoride nõuded täies ulatuses  (CON/2008/54), Taani, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Arvamus finantsvarade omandamise fondi loomise ja muude finantsstabiilsust tagavate valitsuse meetmete kohta (CON/2008/52), Hispaania, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Arvamus euro müntide ja Saksa euro mälestusmüntide asendamise kohta (CON/2008/49), Saksamaa, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Arvamus pangatähtede ja müntide vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (CON/2008/47), Rootsi, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
EKP suunis, millega muudetakse 17. veebruari 2005. aasta suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 5. september 2008 (EKP/2008/7), ELT L 276, 17.10.2008, lk 32.
17/10/2008
Arvamus krediidiasutuste kohustusi hõlmava riigitagatise kohta (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
15/10/2008
Arvamus krediidiasutuste finantsabimeetmete rakendamise kohta  (CON/2008/48), Iirimaa, 15.10.2008.
08/10/2008
Arvamus riigi garantii kohta, mis hõlmab Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] poolt antud laenu finantsstabiilsuse tagamisel (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
03/10/2008
Arvamus krediidiasutustele antavate finantstoetuse meetmete kohta (CON/2008/44), Iirimaa, 3.10.2008.
03/10/2008
Soovitus Nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta EKP poolt  (EKP/2008/9), ELT C 251, 3.10.2008, lk 1.
01/10/2008
Mitteametlik konsolideeritud tekst [2 a) - e)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  1.10.2008.
01/10/2008
Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) - e)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  1.10.2008.
27/09/2008
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 26. august 2008 (EKP/2008/6), ELT L 259, 27.9.2008, lk 12.
17/09/2008
Arvamus ametnikele kehtestatud piirangute ja keeldude kohta (CON/2008/43), Sloveenia, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Arvamus muudatuste kohta, mille kohaselt võib Banque centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpank] tulemuslikumalt kaasa aidata finantsstabiilsusele ja millega selgitatakse kohustusliku reservi nõuete korda  (CON/2008/42), Luksemburg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Arvamus Austria finantsabi kohta Libeeria võla kustutamises (CON/2008/41), Austria, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Arvamus täiendavate detailsete tehniliste reeglite kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2008/40), Slovakkia, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Arvamus finantsstabiilsuse komitee kohta (CON/2008/39), Poola, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Arvamus õigusraamistiku kohta, mis käsitleb euro pangatähtede taasringlusse laskmist krediidiasutuste ja teiste sularahakäitlejate poolt (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Arvamus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides arvelduse lõplikkust käsitleva direktiivi ja ühendatud süsteemide ja krediidinõuete finantstagatisi käsitleva direktiivi muutmise kohta (CON/2008/37), ELT C 216, 23.8.2008, lk 1.Täiendav teave
05/08/2008
Arvamus pangatähti ja münte puudutava õigusakti eelnõu kohta (CON/2008/36), Läti, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Arvamus väikseima nimiväärtusega mündi kui seadusliku maksevahendi käibelt kõrvaldamise kohta (CON/2008/35), Taani, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Arvamus Sveriges Riksbanki finantssõltumatuse kohta (CON/2008/34), Rootsi, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique'i auditikomitee moodustamise kohta (CON/2008/33), Belgia, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Arvamus muudatuste kohta, mis puudutavad hoiuste tagamise süsteemi haldamist, järelevalvet ja rahastamist, eriti seoses Narodowy Bank Polski osalusega (CON/2008/32), Poola, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Arvamus Banca Naţională a României põhikirja muudatuste kohta (CON/2008/31), Rumeenia, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
EKP suunis EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta (uuestisõnastamine), 20. juuni 2008 (EKP/2008/5), ELT L 192, 19.7.2008, lk 63.Täiendav teave
18/07/2008
Arvamus investeerimisele suunatud elukindlustuse ja kindlustusfirmade tegevuse reeglite kohta (CON/2008/30), Austria, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Slovakkias ja Slovakkia krooni konverteerimiskursi kohta euro suhtes (CON/2008/28), ELT C 180, 17.7.2008, lk 1.Täiendav teave
09/07/2008
Arvamus statistikat käsitleva seaduse muutmise kohta (CON/2008/29), Bulgaaria, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) -b)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  5.7.2008.
04/07/2008
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala, 19. juuni 2008 (EKP/2008/4), ELT L 176, 4.7.2008, lk 16.
01/07/2008
Arvamus kahes vääringus hindade avaldamise kohta ja ümardamise reeglite kohta tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas (CON/2008/27), Slovakkia, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Arvamus vigastatud pangatähtede ja müntide väljavahetamise reeglite kohta (CON/2008/26), Poola, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Arvamus hindade esitamise kohta kahes vääringus hasartmängusektoris (CON/2008/25), Slovakkia, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Arvamus äriühinguõigusest erandite tegemise kohta seoses krediidiasutuste teatud tehingutega (CON/2008/24), Kreeka, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb kahes vääringus hindade esitamist panganduses, kapitaliturgudel, kindlustusharus ja pensionikogumise sektoris ning teatud liiki väärtpaberite osas (CON/2008/23), Slovakkia, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Arvamus määruse rakendamise kohta, mis käsitleb ühenduse vabade töökohtade statistikat seoses hooajalise korrektsiooni, kvaliteediaruannete, andmete kogumise, edastamise tehniliste nõuete ja otstarbekusuuringutega  (CON/2008/22), ELT C 134, 31.5.2008, lk 10.
30/05/2008
Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede turvaelementide tootjate suhtes kohaldatava turvanõuetele vastavuse atesteerimise menetluse kohta, 15. mai 2008  (EKP/2008/3), ELT L 140, 30.5.2008, lk 26.
21/05/2008
Arvamus Narodowy Bank Polskî [Poola keskpanga] osa kohta seoses väärtpaberite arveldussüsteemi ja väärtpaberite keskrigistriga (CON/2008/20), Poola, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] seaduse kohta (CON/2008/21), Tšehhi Vabariik, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Arvamus kontrolliga regulatiivmenetluse sisseviimise kohta teatud statistiliste vahendite osas (CON/2008/19), ELT C 117, 14.5.2008, lk 1.Täiendav teave
09/05/2008
EKP soovitus, 30. aprill 2008, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta  (EKP/2008/2), ELT C 114, 9.5.2008, lk 1.
25/04/2008
Arvamus maksesüsteemi käsitlevate õigussätetega kohta, mis tagavad maksesüsteemi kooskõla asutamislepinguga ning toetavad siseriikliku maksesüsteemi sujuvat üleminekut TARGET2-le (CON/2008/18), Slovakkia, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Arvamus Banque centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpanga] pädevuse ja töötajate pensionikorralduse kohta (CON/2008/17), Luksemburg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Arvamus nõukogu määruse, mis käsitleb ülemäärase eelarvepuudujäägi protokolli kohaldamist, kodifitseerimise kohta (CON/2008/15), ELT C 88, 9.4.2008, lk 1.Täiendav teave
04/04/2008
Arvamus finants- ja kindlustusjärelevalve ühendamise kohta (CON/2008/16), Soome, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Arvamus Eesti Panga seaduse muutmise kohta (CON/2008/14), Eesti, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
26/03/2008
EKP 1. augusti 2007. aasta suunise (rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)) parandus (EKP/2007/9) ELT L 84, 26.3.2008, lk 393.
19/03/2008
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpangaga] seotud Kreeka sotsiaalkindlustussüsteemi reformi kohta (CON/2008/13), Kreeka, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Arvamus, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (CON/2008/12), ELT C 70, 15.3.2008, lk 1.Täiendav teave
10/03/2008
EKP nõukogu liikmete tegevusjuhiste mitteametlik terviktekst 10.3.2008.
26/02/2008
Arvamus audiitorite suhtes teostatava järelevalve kohta ja Banco de Portugal [Portugali keskpanga] rolli kohta  (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Arvamus Deutsche Bundesbank [Saksamaa keskpanga] personali töösuhete kohta (CON/2008/9), Saksamaa, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Arvamus Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] töötasude ja Itaalia keskpangas hoitava valitsuse konto struktuurireformi kohta (CON/2008/10), Itaalia, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Arvamus rahandussüsteemi mõjutuste kohta, mis tulenevad Saint-Martin'i ja Saint-Barthélemy staatuse muutumisest Prantsusmaa õigussüsteemis  (CON/2008/8), Prantsusmaa, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 17. detsember 2007 (EKP/2007/21), ELT L 42, 16.2.2008, lk 83.
16/02/2008
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 17. detsember 2007 (EKP/2007/20), ELT L 42, 16.2.2008, lk 85.
11/02/2008
Arvamus tšekke, veksleid ja võlakirju käsitlevate seaduste muutmise kohta (CON/2008/7), Rumeenia, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Arvamus riikliku statistikasüsteemi põhimõtete, õigusnormide ja struktuuri ning Banco de Portugal [Portugali keskpanga] rolli kohta (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta, 28. jaanuar 2008  (EKP/2008/1), ELT C 29, 1.2.2008, lk 1.
01/02/2008
EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] ja Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] poolt, 31. detsember 2007  (EKP/2007/22), ELT L 28, 1.2.2008, lk 36.
01/02/2008
Leping EKP ja Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] vahel seoses Malta keskpangale Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel krediteeritud nõudega, 31. detsember 2007  ELT C 29, 1.2.2008, lk 6.
01/02/2008
Leping EKP ja Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] vahel seoses Küprose keskpangale Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel krediteeritud nõudega, 31. detsember 2007  ELT C 29, 1.2.2008, lk 4.
31/01/2008
Arvamus võltsitud pangatähtede ja müntide transportimise lubamise kohta riikide pädevate ametiasutuste, ELi institutsioonide ja asutuste vahel, mis on võltsingute avastamise meede meetmed (CON/2007/42), ELT C 27, 31.1.2008, lk 1.Täiendav teave
17/01/2008
Arvamus muudatuste kohta seoses hoiuste kaitse skeemi juhtimise, järelevalve ja finantseerimisviisiga, eriti seoses Narodowy Bank Polski [Poola keskpanga] osalusega  (CON/2008/5), Poola, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses juhatuse liikmete ametiaja muutmisega  (CON/2008/4), Rootsi, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Arvamus Saksa mündiseaduse kohta  (CON/2008/3), Saksamaa, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Arvamus Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] ja rahandusministeeriumi pädevuse piiritlemise kohta seoses teatavate seaduseelnõude valitsusele esitamisega (CON/2008/2), Tšehhi Vabariik, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Arvamus euro pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kontrolli kohta Küproses (CON/2008/1), Küpros, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
EKP otsus, millega muudetakse 6. detsembri 2001. aasta otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 7. detsember 2007 (EKP/2007/19), ELT L 1, 4.1.2008, lk 7.
04/01/2008
Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) - g)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt.  4.1.2008.