2008

31/12/2008
ECB's beslutning af 11. december 2008 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2009  (ECB/2008/20), EUT L 352 af 31.12.2008, s. 58.
19/12/2008
Udtalelse om pengepolitiske instrumenter (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Udtalelse om kriterier og betingelser for afgivelse af statsgarantier (CON/2008/88), Slovenien, 19.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
ECB's retningslinje af 11. september 2008 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2008/8), EUT L 346 af 23.12.2008, s. 89.
22/12/2008
Udtalelse om kriterier og betingelser for ydelse af statslån (CON/2008/92), Slovenien, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Udtalelse om anvendelse af begrænsningen af fratrædelsesgodtgørelse for direktører for børsnoterede selskaber på Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique  (CON/2008/91), Belgien, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Udtalelse om håndtering og fordeling af sedler og mønter og tekniske foranstaltninger til at forhindre falskmøntneri  (CON/2008/90), Ungarn, 22.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Udtalelse om en en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2008/77), EUT C 328 af 23.12.2008, s. 1.
17/12/2008
ECB's henstilling af 5. december 2008 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), EUT C 322 af 17.12.2008, s. 1.
12/12/2008
Udtalelse om ændring af loven om betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2008/87), Spanien, 12.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Udtalelse om seddel- og møntomløb (CON/2008/86), Slovakiet, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Udtalelse om ændring af direktivet om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (CON/2008/70), EUT C 314 af 9.12.2008, s. 1.Læs mere
08/12/2008
Udtalelse om modernisering af grundlaget for finansielle instrumenter (CON/2008/85), Frankrig, 8.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til fællesskabslovgivningen (CON/2008/83), Ungarn, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Udtalelse om betaling af Banco de Espãnas overskud til statskassen (CON/2008/82), Spanien, 2.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Udtalelser om foranstaltninger til styrkelse af det finansielle formidlingssystem for at sikre finansiel stabilitet (CON/2008/81), Ungarn, 1.12.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Udtalelse om ydelse af statsstøtte til finansielle institutioner (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Udtalelse om opgaven for Българска народна банка (Bulgarian National Bank) i forbindelse med betalingsinstitutioner og -systemoperatører og overvågning af betalings- og afviklingssystemer  (CON/2008/78), Bulgarien, 26.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 17. november 2008 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet  (ECB/2008/17), EUT L 319 af 29.11.2008, s. 76.
29/11/2008
ECB's beslutning af 28. oktober 2008 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Slovakiet (ECB/2008/14), EUT L 319 af 29.11.2008, s. 73.
27/11/2008
Udtalelse om foranstaltninger til at øge likviditeten i økonomien (CON/2008/79), Grækenland, 27.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Udtalelse om statsgarantier og andre foranstaltninger til opretholdelse af stabilitet i det finansielle system (CON/2008/76), Slovenien, 25.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
ECB's retningslinje af 21. november 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2008/18), EUT L 314 af 25.11.2008, s. 14.
24/11/2008
Udtalelse om kapitalinvestering i indlånsbanker (CON/2008/75), Finland, 24.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Udtalelse om statsgaranti til forhindring af udstrømning af likviditet (CON/2008/74), Belgien, 21.11.2008.
21/11/2008
Udtalelse om ændringer af statutterne for Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) som forberedelse til indførsel af euroen  (CON/2008/73), Bulgarien, 21.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
ECB's henstilling af 17. november 2008 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), EUT C 299 af 22.11.2008, s. 5.
20/11/2008
ECB's afgørelse af 14. november 2008 om gennemførelse af forordning ECB/2008/11 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed  (ECB/2008/15), EUT L 309 af 20.11.2008, s. 8.
19/11/2008
Udtalelse om anvendelse af valutareserne til fremme af turismen (CON/2008/72), Rumænien, 19.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Udtalelse om oprettelse af et register over finansielle institutioner under adminstration af Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Bulgarien, 18.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Udtalelse om udvidelse af indskydergarantiordningens anvendelsesområde (CON/2008/69), Irland, 17.11.2008.
13/11/2008
Udtalelse om foranstaltninger om finansiel stabilitet i forbindelse med den statslige garantifond (CON/2008/68), Finland, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Udtalelse om betingelserne for ydelse af statsgarantier (CON/2008/67), Spanien, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Udtalelse om ændringer af reservekravene (CON/2008/66), Litauen, 13.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Udtalelse om foranstaltninger til gennemførelse af stabilitetsgaranti for kreditsystemet (CON/2008/65), Italien, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Udtalelse om adminstration af udstederoplysninger i forbindelse med dematerialisering af værdipapirer (CON/2008/64), Belgien, 12.11.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Udtalelse om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (CON/2008/45), EUT C 283 af 7.11.2008, s. 1.Læs mere
29/10/2008
Udtalelse om statsgarantier til banker og kreditinstitutter (CON/2008/62), Sverige, 29.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Udtalelse om beskyttelse af indskud og visse livsforsikringsprodukter (CON/2008/61), Belgien, 28.10.2008.
27/10/2008
Udtalelse om aktiviteterne i fonden til erhvervelse af finansielle aktiver (CON/2008/60), Spanien, 27.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
ECB's forordning (EF) nr. 1053/2008 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed (ECB/2008/11), EUT L 282 af 25.10.2008, s. 17.
25/10/2008
ECB's forordning (EF) nr. 1052/2008 af 22. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2008/10), EUT L 282 af 25.10.2008, s. 14.
24/10/2008
Udtalelse om stabiliserende foranstaltninger til det finansielle system (CON/2008/59), Sverige, 24.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Udtalelse om foranstaltninger til sikring af stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58), Italien, 23.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Udtalelse om oprettelse af en fond til stabilisering af finansmarkedet og andre tiltag mhp finansiel stabilitet  (CON/2008/57), Tyskland, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Udtalelse om garantiordninger for indskydere og investorer (CON/2008/51), Grækenland, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Udtalelse om etablering af statsgarantier mhp at skabe finansiel stabilitet (CON/2008/56), Frankrig, 21.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Udtalelse om udvidelse af retsgrundlaget for Narodowy Bank Polski’s indsamling af statistisk information (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Udtalelse om retlige foranstaltninger til genskabelse af det finansielle markeds stabilitet (CON/2008/55), Østrig, 20.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Udtalelse om en finansiel stabilitetsordning, med fuld dækning af indskyderes og simple kreditorers krav (CON/2008/54), Danmark, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
17/10/2008
Udtalelse om oprettelse af en opkøbsfond til finansielle aktiver og om andre statslige foranstaltninger, der skal bidrage til finansiel stabilitet (CON/2008/52), Spanien, 17.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Udtalelse om udskiftning af euromønter og tyske erindringsmønter (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Udtalelse om ombytning og indragelse af sedler og mønter (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
ECB's retningslinje af 5. september 2008 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 af 17. februar 2005 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for det europæiske system af centralbanker (ECB/2008/7), EUT L 276 af 17.10.2008, s. 32.
17/10/2008
Udtalelse om en statsgaranti til dækning af kreditinstitutters forpligtelser (CON/2008/50), Belgien, 17.10.2008.
15/10/2008
Udtalelse om gennemførelse af finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/48), Irland, 15.10.2008.
08/10/2008
Udtalelse om statsgaranti for kredit ydet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique i forbindelse med dens støtte til finansiel stabilitet (CON/2008/46), Belgien, 8.10.2008.
03/10/2008
Udtalelse om finansielle støtteforanstaltninger for kreditinstitutter (CON/2008/44), Irland, 3.10.2008.
03/10/2008
Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om ECB's indsamling af statistisk information  (ECB/2008/9), EUT C 251 af 3.10.2008, s. 1.
01/10/2008
Uofficiel konsolideret tekst [2 a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  1.10.2008.
01/10/2008
Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  1.10.2008.
27/09/2008
ECB's retningslinje af 26. august 2008 om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2008/6), EUT L 259 af 27.9.2008, s. 12.
17/09/2008
Udtalelse om begrænsninger og forbud vedrørende personer i offentlig tjeneste  (CON/2008/43), Slovenien, 17.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Udtalelse om ændringer mhp en mere effektiv indsats fra Banque centrale du Luxembourg til finansiel stabilitet og en præcisering af reservekravene  (CON/2008/42), Luxembourg, 10.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Udtalelse om finansiering af Østrigs bidrag til gældseftergivelse for Liberia (CON/2008/41), Østrig, 9.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Udtalelse om yderligere særlige tekniske regler om indførelse af euroen  (CON/2008/40), Slovakiet, 2.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Udtalelse om Udvalget vedrørende Finansiel Stabilitet (CON/2008/39), Polen, 1.9.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Udtalelse om den retlige ramme for recirkulering af eurosedler i kreditinstitutter og hos andre, som erhvervsmæssigt håndterer kontanter  (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
23/08/2008
Udtalelse om ændring af direktiv om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer og af direktiv om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (CON/2008/37), EUT C 216 af 23.8.2008, s. 1.Læs mere
05/08/2008
Udtalelse om lovgivning om sedler og mønter (CON/2008/36), Letland, 5.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Udtalelse om afskaffelse af 25-øremønten som gyldigt betalingsmiddel (CON/2008/35), Danmark, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
04/08/2008
Udtalelse om Sveriges Riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2008/34), Sverige, 4.8.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Udtalelse om oprettelse af Nationale Bank van Belgiës/Banque Nationale de Belgiques revisionsudvalg (CON/2008/33), Belgien, 31.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Udtalelse om ændring af statutten for Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumænien, 21.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
ECB's retningslinje af 20. juni 2008 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver (omarbejdning)  (ECB/2008/5), EUT L 192 af 19.7.2008, s. 63.Læs mere
18/07/2008
Udtalelse om indførsel af investeringsbaseret livsforsikring og regler om god forretningsskik for forsikringsselskaber (CON/2008/30), Østrig, 18.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Udtalelse om indførsel af euroen i Slovakiet og om omregningskurssen mellem euro og den slovakiske koruna (CON/2008/28), EUT C 180 af 17.7.2008, s. 1.Læs mere
09/07/2008
Udtalelse om ændring af lov om statistik (CON/2008/29), Bulgarien, 9.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Uofficiel konsolideret tekst [7 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  5.7.2008.
04/07/2008
ECB's retningslinje af 19. juni 2008 om ændring af retningslinje ECB/2006/9 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2008/4), EUT L 176 af 4.7.2008, s. 16.
01/07/2008
Udtalelse om dobbelt prisskiltning og afrundingsregler inden for arbejdsmarkedssektoren og den sociale sektor (CON/2008/27), Slovakiet, 1.7.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Udtalelse om reglerne om ombytning af beskadigede sedler og mønter (CON/2008/26), Polen, 16.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Udtalelse om dobbelt skiltning med beløb inden for sektoren for pengespil (CON/2008/25), Slovakiet, 12.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Udtalelse om dispensation fra aktieselskabsloven med hensyn til visse transaktioner foretaget af kreditinstitutter (CON/2008/24), Grækenland, 4.6.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Udtalelse om lovgivning om dobbelt prismærkning inden for bank-, kapitalmarkeds-, forsikrings- og pensionsopsparingssektorerne og afrundingsregler vedrørende visse typer af værdipapirer  (CON/2008/23), Slovakiet, 30.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Udtalelse om gennemførelse af forordning om statistik over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrigeringsmetoder, kvalitetsrapporter, indsamling af oplysninger, specifikationer vedrørende dataoverførsel og gennemførlighedsundersøgelser  (CON/2008/22), EUT C 134 af 31.5.2008, s. 10.
30/05/2008
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. maj 2008 om procedurer for sikkerhedsgodkendelse af producenter af fortroligt euromateriale til eurosedler (ECB/2008/3), EUT L 140 af 30.5.2008, s. 26.
21/05/2008
Udtalelse om Narodowy Bank Polski’s opgaver mht værdipapirclearing og -afvikling og værdipapircentralsystem  (CON/2008/20), Polen, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Udtalelse om lov om Česká národní banka (CON/2008/21), Den Tjekkiske Republik, 21.5.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2008
Udtalelse om indførelse af forskriftsproceduren med kontrol ved visse statistiske retsakter  (CON/2008/19), EUT C 117 af 14.5.2008, s. 1.Læs mere
09/05/2008
ECB's henstilling af 30. april 2008 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for ECB  (ECB/2008/2), EUT C 114 af 9.5.2008, s. 1.
25/04/2008
Udtalelse om det retlige grundlag vedrørende betalingssystemer med henblik på at sikre dets overensstemmelse med traktaten og at fremme en smidig overgang af det nationale betalingssystem til TARGET2  (CON/2008/18), Slovakiet, 25.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Udtalelse om Banque centrale du Luxembourg's beføjelser og om de ansattes pensionsordning  (CON/2008/17), Luxembourg, 15.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Udtalelse om kodificering af Rådets forordning om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssigt store underskud (CON/2008/15), EUT C 88 af 9.4.2008, s. 1.Læs mere
04/04/2008
Udtalelse om sammenlægning af finans- og forsikringstilsyn (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Udtalelse om administrative ændringer af lov om Eesti Pank (CON/2008/14), Estland, 25.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Berigtigelse til ECB's retningslinje af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet) (ECB/2007/9)  EUT L 84 af 26.3.2008, s. 393.
19/03/2008
Udtalelse om reform af den græske sociale lovgivning i forhold til Bank of Greece (CON/2008/13), Grækenland, 19.3.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Udtalelse om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande (CON/2008/12), EUT C 70 af 15.3.2008, s. 1.Læs mere
10/03/2008
Uofficiel udgave af adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet 10.3.2008.
26/02/2008
Udtalelse om tilsyn med revisorer og Banco de Portugal's opgave i forbindelse hermed  (CON/2008/11), Portugal, 26.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Udtalelse om ansættelsesforholdene for de ansatte i Deutsche Bundesbank (CON/2008/9), Tyskland, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Udtalelse om lønforholdene i Banca d’Italia og om en strukturreform vedrørend statens konto i Banca d’Italia (CON/2008/10), Italien, 21.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Udtalelse om konsekvenserne for Saint-Martin's og Saint-Barthélemy's pengepolitiske system som følge af ændringen i deres status under fransk lov (CON/2008/8), Frankrig, 14.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
ECB's afgørelse af 17. december 2007 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB's årsregnskab  (ECB/2007/21), EUT L 42 af 16.2.2008, s. 83.
16/02/2008
ECB's retningslinje af 17. december 2007 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2007/20), EUT L 42 af 16.2.2008, s. 85.
11/02/2008
Udtalelse om ændring af lov om check og veksler og egenveksler (CON/2008/7), Rumænien, 11.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Udtalelse om principperne, reglerne og strukturen for det nationale statistiske system og Banco de Portugal's rolle i forbindelse hermed  (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
ECB's henstilling af 28. januar 2008 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki  (ECB/2008/1), EUT C 29 af 1.2.2008, s. 1.
01/02/2008
ECB's afgørelse af 31. december 2007 om indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser fra Central Bank of Cyprus og Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/22), EUT L 28 af 1.2.2008, s. 36.
01/02/2008
Aftale af 31. december 2007 mellem ECB og Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB  EUT C 29 af 1.2.2008, s. 6.
01/02/2008
Aftale af 31. december 2007 mellem ECB og Central Bank of Cyprus vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Central Bank of Cyprus i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB  EUT C 29 af 1.2.2008, s. 4.
31/01/2008
Udtalelse om tilladelse til transport af falske mønter og sedler mellem kompetente nationale myndigheder og Den Europæiske Unions institutioner og organer med henblik på afsløring af falskmøntneri  (CON/2007/42), EUT C 27 af 31.1.2008, s. 1.Læs mere
17/01/2008
Udtalelse om ændring af ledelse, tilsyn og finansiering vedrørende indskydergarantiordningen, især for så vidt angår Narodowy Bank Polskis rolle (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Udtalelse om ændring af Sveriges Riksbank’s statutter vedrørende embedsperioden for medlemmerne af direktionen  (CON/2008/4), Sverige, 14.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Udtalelse om tysk lovgivning om mønter (CON/2008/3), Tyskland, 9.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Udtalelse om kompetencefordelingen mellem Česká národní banka og finansministeriet med hensyn til forberedelse og forelæggelse af visse lovforslag for regeringen (CON/2008/2), Den Tjekkiske Republik, 7.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Udtalelse om kontrollen med gengivelse af eurosedler og -mønter på Cypern (CON/2008/1), Cypern, 4.1.2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
ECB's afgørelse af 7. december 2007 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (ECB/2007/19), EUT L 1 af 4.1.2008, s. 7.
04/01/2008
Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - g)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 4.1.2008.