Menu

2008

31/12/2008
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2008 o schválení objemu emise mincí v roce 2009  (ECB/2008/20), Úř. věst. L 352, 31. 12. 2008, s. 58.
19/12/2008
Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2008
Stanovisko ke kritériím a podmínkám pro poskytnutí státní záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Obecné zásady ECB ze dne 11. září 2008 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2008/8), Úř. věst. L 346, 23. 12. 2008, s. 89.
22/12/2008
Stanovisko ke kritériím a podmínkám pro poskytování státních úvěrů (CON/2008/92), Slovinsko, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2008
Stanovisko k uplatnění omezení týkajících se odstupného pro výkonné členy představenstva společností kotovaných na burze ve vztahu k Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgie, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/12/2008
Stanovisko ke zpracování a distribuci bankovek a mincí a k technickým opatřením na ochranu proti padělání  (CON/2008/90), Maďarsko, 22. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2008
Stanovisko k systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (CON/2008/77), Úř. věst. C 328, 23. 12. 2008, s. 1.
17/12/2008
Doporučení ECB ze dne 5. prosince 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), Úř. věst. C 322, 17. 12. 2008, s. 1.
12/12/2008
Stanovisko ke změnám zákona o platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2008/87), Španělsko, 12. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2008
Stanovisko k hotovostnímu peněžnímu oběhu  (CON/2008/86), Slovensko, 8. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2008
Stanovisko ke změnám směrnice o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (CON/2008/70), Úř. věst. C 314, 9. 12. 2008, s. 1.Dodatečné informace
08/12/2008
Stanovisko k modernizaci právního rámce pro finanční nástroje (CON/2008/85), Francie, 8. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Stanovisko k zajišťování souladu statutu Magyar Nemzeti Bank s právem Společenství  (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2008
Stanovisko k odvodu zisku Banco de España do státní pokladny (CON/2008/82), Španělsko, 2. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2008
Stanovisko k opatřením na posílení systému finančního zprostředkování s cílem udržet finanční stabilitu  (CON/2008/81), Maďarsko, 1. 12. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2008
Stanovisko k poskytnutí pomoci finančním institucím ze strany státní pokladny (CON/2008/80), Polsko, 28. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2008
Stanovisko k úloze Българска народна банка (Bulharská národní banka) ve vztahu k platebním institucím a provozovatelům platebního systému a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2008/78), Bulharsko, 26. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2008
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 17. listopadu 2008, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2008/17), Úř. věst. L 319, 29. 11. 2008, s. 76.
29/11/2008
Rozhodnutí ECB ze dne 28. října 2008 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Slovensku (ECB/2008/14), Úř. věst. L 319, 29. 11. 2008, s. 73.
27/11/2008
Stanovisko k opatřením na zvýšení likvidity v hospodářství  (CON/2008/79), Řecko, 27. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Stanovisko ke státním zárukám a dalším opatřením na zachování stability finančního systému (CON/2008/76), Slovinsko, 25. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2008
Obecné zásady ECB ze dne 21. listopadu 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění (ECB/2008/18), Úř. věst. L 314, 25. 11. 2008, s. 14.
24/11/2008
Stanovisko k státní kapitálové podpoře pro banky  (CON/2008/75), Finsko, 24. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2008
Stanovisko k státní záruce s cílem zamezit odlivu likvidity  (CON/2008/74), Belgie, 21. 11. 2008.
21/11/2008
Stanovisko ke změnám statutu Българска народна банка (Bulharská národní banka) v rámci příprav na přijetí eura (CON/2008/73), Bulharsko, 21. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2008
Doporučení ECB ze dne 17. listopadu 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), Úř. věst. C 299, 22. 11. 2008, s. 5.
20/11/2008
Rozhodnutí ECB ze dne 14. listopadu 2008, kterým se provádí nařízení ECB/2008/11 ze dne 23. října o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2008/15), Úř. věst. L 309, 20. 11. 2008, s. 8.
19/11/2008
Stanovisko k použití devizových rezerv v oblasti turistiky (CON/2008/72), Rumunsko, 19. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2008
Stanovisko ke zřízení rejstříku finančních institucí, který vede Българска народна банка (the Bulgarian National Bank)  (CON/2008/71), Bulharsko, 18. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2008
Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti systému pojištění vkladů  (CON/2008/69), Irsko, 17. 11. 2008.
13/11/2008
Stanovisko k opatřením na zajištění finanční stability, která se týkají státního zajišťovacího fondu  (CON/2008/68), Finsko, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Stanovisko k požadavkům na poskytování státních záruk  (CON/2008/67), Španělsko, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2008
Stanovisko ke změnám povinnosti minimálních rezerv (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Stanovisko k ustanovením, kterými se provádějí opatření k zajištění stability úvěrového systému  (CON/2008/65), Itálie, 12. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2008
Stanovisko ke správě informací o emitentech v souvislosti s dematerializací jimi vydaných cenných papírů (CON/2008/64), Belgie, 12. 11. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/11/2008
Stanovisko k medailím a žetonům podobným euromincím  (CON/2008/45), Úř. věst. C 283, 7. 11. 2008, s. 1.Dodatečné informace
29/10/2008
Stanovisko k poskytnutí státních záruk bankám a společnostem působícím na úvěrovém trhu  (CON/2008/62), Švédsko, 29. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2008
Stanovisko k ochraně vkladů a některých produktů životního pojištění  (CON/2008/61), Belgie, 28. 10. 2008.
27/10/2008
Stanovisko k operacím Fondu pro nabývání finančních aktiv (CON/2008/60), Španělsko, 27. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/10/2008
Nařízení ECB (ES) č. 1053/2008 ze dne 23. října 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2008/11), Úř. věst. L 282, 25. 10. 2008, s. 17.
25/10/2008
Nařízení ECB (ES) č. 1052/2008 ze dne 22. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2008/10), Úř. věst. L 282, 25. 10. 2008, s. 14.
24/10/2008
Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního systému  (CON/2008/59), Švédsko, 24. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2008
Stanovisko k opatřením k zajištění stability bankovního systému  (CON/2008/58), Itálie, 23. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Stanovisko ke zřízení Fondu stabilizace finačního trhu a dalším opatřením k zajištění finanční stability  (CON/2008/57), Německo, 21. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k systémům ochrany vkladů a investorů  (CON/2008/51), Řecko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2008
Stanovisko k poskytnutí státních záruk s cílem přispět k finanční stabilitě (CON/2008/56), Francie, 21. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k rozšíření právního rámce, na jehož základě Narodowy Bank Polski shromažďuje statistické informace  (CON/2008/53), Polsko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2008
Stanovisko k právním opatřením na obnovení stability finančního trhu  (CON/2008/55), Rakousko, 20. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko k systému finanční stability, který zaručuje náhradu pohledávek vkladatelů a běžných věřitelů v plné výši  (CON/2008/54), Dánsko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Stanovisko ke zřízení fondu pro nabývání finančních aktiv a k dalším vládním opatřením, která přispívají k finanční stabilitě (CON/2008/52), Španělsko, 17. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2008
Stanovisko k nahrazení euromincí a německých pamětních euromincí  (CON/2008/49), Německo, 16. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2008
Stanovisko k výměně a stahování bankovek a mincí (CON/2008/47), Švédsko, 9. 10. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2008
Obecné zásady ECB ze dne 5. září 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 ze dne 17. února 2005 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2008/7), Úř. věst. L 276, 17. 10. 2008, s. 32.
17/10/2008
Stanovisko k státní záruce za závazky úvěrových institucí (CON/2008/50), Belgie, 17. 10. 2008.
15/10/2008
Stanovisko k provádění opatření k finanční podpoře úvěrových institucí  (CON/2008/48), Irsko, 15. 10. 2008.
08/10/2008
Stanovisko ke státní záruce za úvěr poskytnutý ze strany Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v souvislosti s jejím příspěvkem k finanční stabilitě (CON/2008/46), Belgie, 8. 10. 2008.
03/10/2008
Stanovisko k finanční podpoře úvěrových institucí (CON/2008/44), Irsko, 3. 10. 2008.
03/10/2008
Doporučení pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (ECB/2008/9), Úř. věst. C 251, 3. 10. 2008, s. 1.
01/10/2008
Neúřední konsolidované znění [2 a) - e)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství  1. 10. 2008.
01/10/2008
Neoficiální konsolidované znění [1 a) - e)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství  1. 10. 2008.
27/09/2008
Obecné zásady ECB ze dne 26. srpna 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2008/6), Úř. věst. L 259, 27. 9. 2008, s. 12.
17/09/2008
Stanovisko k omezením a zákazům pro veřejné funkcionáře (CON/2008/43), Slovinsko, 17. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/09/2008
Stanovisko ke změnám, které umožní Banque centrale du Luxembourg účinněji přispívat k finanční stabilitě a které upřesňují úpravu povinnosti minimálních rezerv  (CON/2008/42), Lucembursko, 10. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2008
Stanovisko k financování příspěvku Rakouska na oddlužení Libérie  (CON/2008/41), Rakousko, 9. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2008
Stanovisko k dalším podrobným pravidlům přechodu na euro (CON/2008/40), Slovensko, 2. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2008
Stanovisko k Výboru pro finanční stabilitu (CON/2008/39), Polsko, 1. 9. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2008
Stanovisko k právnímu rámci pro navracení bankovek zpět do oběhu úvěrovými institucemi a ostatními subjekty zpracovávajícími hotovost (CON/2008/38), Malta, 27. 8. 2008.
23/08/2008
Stanovisko ke změně směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (CON/2008/37), Úř. věst. C 216, 23. 8. 2008, s. 1.Dodatečné informace
05/08/2008
Stanovisko k právní úpravě bankovek a mincí (CON/2008/36), Lotyšsko, 5. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Stanovisko ke stažení mincí nejmenší nominální hodnoty jako zákonného platidla z oběhu (CON/2008/35), Dánsko, 4. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2008
Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Švédsko, 4. 8. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2008
Stanovisko ke zřízení výboru pro audit Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgie, 31. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2008
Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polsko, 23. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2008
Stanovisko ke změnám statutu Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumunsko, 21. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2008
Obecné zásady ECB ze dne 20. června 2008 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (přepracované znění) (ECB/2008/5), Úř. věst. L 192, 19. 7. 2008, s. 63.Dodatečné informace
18/07/2008
Stanovisko k zavedení investičně zaměřeného životního pojištění a k pravidlům obchodování pro pojišťovny (CON/2008/30), Rakousko, 18. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/2008
Stanovisko k zavedení eura na Slovensku a k přepočítacímu koeficientu mezi eurem a slovenskou korunou (CON/2008/28), Úř. věst. C 180, 17. 7. 2008, s. 1.Dodatečné informace
09/07/2008
Stanovisko ke změnám zákona, který se týká statistiky  (CON/2008/29), Bulharsko, 9. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2008
Neoficiální konsolidované znění [1 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství  5. 7. 2008.
04/07/2008
Obecné zásady ECB ze dne 19. června 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/9 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu  (ECB/2008/4), Úř. věst. L 176, 4. 7. 2008, s. 16.
01/07/2008
Stanovisko k dvojímu označování cen a k pravidlům zaokrouhlování v pracovněprávní oblasti a oblasti práva sociálního zabezpečení (CON/2008/27), Slovensko, 1. 7. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2008
Stanovisko k pravidlům pro výměnu bankovek a mincí (CON/2008/26), Polsko, 16. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2008
Stanovisko ECB k dvojímu označování částek v sázkovém sektoru (CON/2008/25), Slovensko, 12. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/06/2008
Stanovisko k výjimce z práva obchodních společností, pokud jde o určité transakce úvěrových institucí (CON/2008/24), Řecko, 4. 6. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2008
Stanovisko k návrhům právních předpisů týkajících se dvojího označování cen v oblastech bankovnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví a důchodového spoření a dále pravidel pro zaokrouhlování u určitých druhů cenných papírů (CON/2008/23), Slovensko, 30. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2008
Stanovisko k provádění nařízení o statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy pro sezonní očištění, zprávy o kvalitě, shromažďování údajů, specifikace týkající se předávání údajů a studie proveditelnosti (CON/2008/22), Úř. věst. C 134, 31. 5. 2008, s. 10.
30/05/2008
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 15. května 2008 o postupech pro bezpečnostní akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura ve vztahu k eurobankovkám (ECB/2008/3), Úř. věst. L 140, 30. 5. 2008, s. 26.
21/05/2008
Stanovisko k úloze Narodowy Bank Polski, pokud jde o zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry a systém centrální evidence cenných papírů  (CON/2008/20), Polsko, 21. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2008
Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
14/05/2008
Stanovisko k zavedení regulativního postupu s kontrolou, pokud jde o určité právní akty v oblasti statistiky (CON/2008/19), Úř. věst. C 117, 14. 5. 2008, s. 1.Dodatečné informace
09/05/2008
Doporučení ECB ze dne 30. dubna 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB  (ECB/2008/2), Úř. věst. C 114, 9. 5. 2008, s. 1.
25/04/2008
Stanovisko k právní úpravě platebního styku s cílem zajistit soulad se Smlouvou a usnadnit hladký přechod vnitrostátního platebního systému na TARGET2  (CON/2008/18), Slovensko, 25. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2008
Stanovisko k pravomocím Banque centrale du Luxembourg a penzijnímu plánu pro její zaměstnance  (CON/2008/17), Lucembursko, 15. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2008
Stanovisko ke kodifikaci nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku (CON/2008/15), Úř. věst. C 88, 9. 4. 2008, s. 1.Dodatečné informace
04/04/2008
Stanovisko k sjednocení dohledu nad finančním trhem a pojišťovnictvím  (CON/2008/16), Finsko, 4. 4. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2008
Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank  (CON/2008/14), Estonsko, 25. 3. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2008
Oprava obecných zásad ECB ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9)  Úř. věst. L 84, 26. 3. 2008, s. 393.
19/03/2008
Stanovisko k reformě řeckého systému sociálního zabezpečení ve vztahu k Bank of Greece (CON/2008/13), Řecko, 19. 3. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2008
Stanovisko ke statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi  (CON/2008/12), Úř. věst. C 70, 15. 3. 2008, s. 1.Dodatečné informace
10/03/2008
Neoficiální konsolidované znění kodexu chování členů Rady guvernérů 10. 3. 2008.
26/02/2008
Stanovisko k dohledu nad auditory a k úloze Banco de Portugal v této souvislosti (CON/2008/11), Portugalsko, 26. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Stanovisko k pracovním vztahům mezi Deutsche Bundesbank a jejími zaměstnanci  (CON/2008/9), Německo, 21. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2008
Stanovisko k odměňování v Banca d'Italia a k strukturální reformě vládního účtu vedeného Banca d'Italia (CON/2008/10), Itálie, 21. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2008
Stanovisko k důsledkům změny postavení ostrovů Svatý Martin a Svatý Bartoloměj podle francouzského práva na jejich měnový režim  (CON/2008/8), Francie, 14. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2008
Rozhodnutí ECB ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2007/21), Úř. věst. L 42, 16. 2. 2008, s. 83.
16/02/2008
Obecné zásady ECB ze dne 17. prosince 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2007/20), Úř. věst. L 42, 16. 2. 2008, s. 85.
11/02/2008
Stanovisko ke změnám zákonné úpravy šeků a směnek (CON/2008/7), Rumunsko, 11. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Stanovisko k zásadám, pravidlům a struktuře národního statistického systému a postavení Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalsko, 1. 2. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2008
Doporučení ECB ze dne 28. ledna 2008 — Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki  (ECB/2008/1), Úř. věst. C 29, 1. 2. 2008, s. 1.
01/02/2008
Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2007 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Central Bank of Cyprus a Bank Ċentrali ta’Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/22), Úř. věst. L 28, 1. 2. 2008, s. 36.
01/02/2008
Dohoda ze dne 31. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  Úř. věst. C 29, 1. 2. 2008, s. 6.
01/02/2008
Dohoda ze dne 31. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a Central Bank of Cyprus o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Central Bank of Cyprus podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  Úř. věst. C 29, 1. 2. 2008, s. 4.
31/01/2008
Stanovisko k povolení přepravy padělaných bankovek a mincí mezi příslušnými vnitrostátními orgány, jakož i orgány a institucemi EU, jako opatření k rozpoznávání padělků  (CON/2007/42), Úř. věst. C 27, 31. 1. 2008, s. 1.Dodatečné informace
17/01/2008
Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polsko, 17. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2008
Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank týkajícím se funkčního období členů výkonné rady  (CON/2008/4), Švédsko, 14. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2008
Stanovisko k německé právní úpravě mincí  (CON/2008/3), Německo, 9. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2008
Stanovisko k vymezení pravomocí České národní banky a Ministerstva financí připravovat a předkládat vládě návrhy zákonných úprav (CON/2008/2), Česká republika, 7. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
04/01/2008
Stanovisko k dozoru nad reprodukcí eurobankovek a euromincí na Kypru (CON/2008/1), Kypr, 4. 1. 2008.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2008
Rozhodnutí ECB ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2007/19), Úř. věst. L 1, 4. 1. 2008, s. 7.
04/01/2008
Neoficiální konsolidované znění [1 a) - g)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství  4. 1. 2008.