CON/2008/19

 1. Mnenje o uvedbi regulativnega postopka s pregledom glede nekaterih statističnih instrumentov (CON/2008/19), UL C 117, 14. 5. 2008, str. 1.

   Dodatne informacije

    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (COM(2007) 741)
    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (COM(2008) 71)