CON/2008/19

 1. Aviz privind introducerea procedurii de reglementare cu control în privinţa anumitor instrumente din domeniul statisticii (CON/2008/19), JO C 117, 14.5.2008, p. 1.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (COM(2007) 741)
    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control (COM(2008) 71)