CON/2008/19

 1. Advies inzake de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing betreffende een aantal besluiten op het gebied van statistieken (CON/2008/19), PB C 117 van 14.5.2008, blz. 1.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (COM(2007) 741)
    
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (COM(2008) 71)