CON/2008/19

 1. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju fir-rigward ta' xi strumenti statistiċi  (CON/2008/19), ĠU C 117, 14.5.2008, pġ. 1.

   Aktar tagħrif

    
   Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jadotta d-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, dwar ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b'rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju (KUMM(2007) 741)
    
   Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jadotta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, dwar ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b'rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju (KUMM(2008) 71)