CON/2008/19

 1. Vélemény az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás egyes jogi aktusok tekintetében történő bevezetéséről (CON/2008/19), HL C 117., 2008.5.14., 1. o.

   Kiegészítő információ

    
   Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról (COM(2007)741)
    
   Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról (COM(2008)71)