Menu

CON/2008/19

 1. Arvamus kontrolliga regulatiivmenetluse sisseviimise kohta teatud statistiliste vahendite osas (CON/2008/19), ELT C 117, 14.5.2008, lk 1.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (KOM(2007) 741)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (KOM(2008) 71)