CON/2008/15

  1. Yttrande över kodifieringen av rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2008/15), EUT C 88, 9.4.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen