Menu

CON/2008/15

  1. Mnenje o kodifikaciji Uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2008/15), UL C 88, 9. 4. 2008, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Sveta o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti