Menu

CON/2008/15

  1. Opinia w sprawie ujednolicenia rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu  (CON/2008/15), Dz.U. C 88 z 9.4.2008, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekt rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską