Menu

CON/2008/15

  1. Opinjoni dwar il-kodifikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill fir-rigward ta' l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2008/15), ĠU C 88, 9.4.2008, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll fir-rigward tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv mehmuż mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea