CON/2008/15

  1. Atzinums par Padomes regulas par to, kā piemērot Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kodifikāciju (CON/2008/15), OV C 88, 9.4.2008, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru