Menu

CON/2008/15

  1. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo  (CON/2008/15), OL C 88, 2008 4 9, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas – Tarybos reglamentas dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo