Menu

CON/2008/15

  1. Arvamus nõukogu määruse, mis käsitleb ülemäärase eelarvepuudujäägi protokolli kohaldamist, kodifitseerimise kohta (CON/2008/15), ELT C 88, 9.4.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu määrus Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta