Menu

CON/2008/15

  1. Stanovisko ke kodifikaci nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku (CON/2008/15), Úř. věst. C 88, 9. 4. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství