CON/2008/12

  1. Stanovisko k štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi (CON/2008/12), Ú. v. EÚ C 70, 15. 3. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95