CON/2008/12

  1. Aviz cu privire la datele statistice ale Comunităţii referitoare la comerţul exterior cu ţările terţe (CON/2008/12), JO C 70, 15.3.2008, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica de comerţ exterior a Comunităţii cu ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (COM(2007) 653)