CON/2008/12

  1. Advies inzake communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen  (CON/2008/12), PB C 70 van 15.3.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (COM(2007) 653)