CON/2008/12

  1. Atzinums par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (CON/2008/12), OV C 70, 15.3.2008, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) NR. 1172/95 atcelšanu (COM(2007) 653)