CON/2008/12

  1. Stanovisko ke statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi  (CON/2008/12), Úř. věst. C 70, 15. 3. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (KOM(2007) 653)