CON/2008/2

 1. Stanovisko k vymezení pravomocí České národní banky a Ministerstva financí připravovat a předkládat vládě návrhy zákonných úprav (CON/2008/2), Česká republika, 7. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatečné informace

    
   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů