CON/2008/45

  1. Yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2008/45), EUT C 283, 7.11.2008, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2183/2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater