CON/2008/45

  1. Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2008/45), Dz.U. C 283 z 7.11.2008, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro oraz projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro, cz. I i II.