CON/2008/45

  1. Advies betreffende op euromuntstukken lijkende medailles en penningen (CON/2008/45), PB C 283 van 7.11.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2182/2004 concerning medals and tokens similar to euro coins and Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2183/2004 extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EC) No 2182/2004 concerning medals and tokens similar to euro coins, Vol. I and II