CON/2008/45

  1. Opinjoni dwar midalji u towkins simili għall-muniti euro (CON/2008/45), ĠU C 283, 7.11.2008, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u towkins simili għal muniti euro u Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2183/2004 li jestendi, għall-Istati Membri mhux parteċipanti, l- applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u towkins simili għal muniti euro, Vol. I u II